อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มวล. ร่วมประดิษฐ์และแจก “ริบบิ้นรวมใจ อาลัยพ่อหลวง"