ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาแทนการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานในพิธี

สำหรับการประกอบพิธีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งอำเภอท่าศาลาได้กำหนดจัดพิธีในพื้นที่ตำบลทุกตำบลๆ ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประมวลภาพ

TOP