ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 "เมืองฅอนเกมส์"มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 "เมืองฅอนเกมส์" ระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ชนิดกีฬา ดังนี้

- กีฬาเทนนิส ประเภททีมและบุคคล แข่งขันวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2559 จัดอบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และประชุมผู้จัดการทีมกีฬา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sportnst.com/index.php

ประมวลภาพ

TOP