ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2017