ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2017ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2017 และกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่าง 1-4 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชาย รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนกิจการนักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม เอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2017 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (University Go Tournament 2017) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

การประชุมดังกล่าวได้มีข้อสรุป กำหนดจัดการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน จาก 50 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ใน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม ประเภทบุคคลหญิง และประเภทบุคคลชาย

ส่วนการแข่งขันหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2017 (Asian University Go Tournament 2017) ซึ่งจัดในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีนักกีฬาหมากล้อมในภูมิภาคเอเชียส่งเข้าแข่งขัน อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลย์เซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ประเทศประมาณ 100 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล และ ประเภททีม

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP