ข่าวเด่น

วิกรานต์ ทั่วยาบัตร นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอุดมศึกษาขนาดกลาง โดยได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร บอกกับทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์ ว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิต เปรียบเสมือนใบเสร็จแห่งความภาคภูมิใจในทุกกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในทุกผลงานที่เคยทำ ขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนดีของสังคม ขอบคุณครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุน ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมการเรียนรู้มาด้วยกัน ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ไม่ใช่เป็นเพียงของตนแต่เพียงผู้เดียว แต่ขอมอบให้เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนและทุกฝ่าย ทั้งนี้ตนจะรักษาคุณงามความดีให้สมคุณค่าของนักศึกษารางวัลพระราชทาน พร้อมกับน้อมนำคำสอน พระบรมราโชวาท แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วย

นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร ยังได้กล่าวถึงการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนว่า กิจกรรมจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่เริ่มทำกิจกรรมมาจนถึงระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยิ่งทำให้เห็นว่านอกจากเราจะได้ประสบการณ์แล้ว เรายังได้รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความทุกข์ และความสุข ทุกกิจกรรมสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น รู้จักการพัฒนาตนเอง รู้จักการให้ รู้จักการเสียสละช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้างด้วย

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP