ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์จัดแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ U.S.ELECTION คัดเลือก 2 เยาวชน สังเกตการณ์เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ