ข่าวเด่น

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์จัดแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ U.S.ELECTION คัดเลือก 2 เยาวชน สังเกตการณ์เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯอาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ U.S.ELECTION รอบภูมิภาค ระดับภาคใต้ เพื่อคัดเลือกตัวแทน จำนวน 2 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ณ สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย

โดยในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ Mr. Michael Prosser, Assistant Cultural Affairs Office, ประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายอดิศร เหล่าพิรุฬห์ , YSEALI Project Director, นายสันติภาพ จรัสแผ้ว , YSEALI Project Manager ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 30 คน ที่ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า การแข่งขันโต้วาทีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ โครงการ YSEALI หรือ Young Southeast Asian Leaders Initiative ซึ่งเป็นโครงการที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ริเริ่มขึ้นและเปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ก้าวมาเป็นผู้นำเยาวชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ YSEALI โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการมีส่วนร่วมของประชาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยการแข่งขันโต้วาทีในรอบภาคใต้จัดขึ้นเป็นภาคสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจากที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการจัดการแข่งขันไปก่อนหน้านี้แล้ว โดย 2 เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้สังเกตการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ณ สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้แก่ นางสาวสุธินี หล่อวัฒนตระกูล นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ และนางสาวคณัสนันท์ พลรัตน์ นักศึกษาม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP