ข่าวทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย แสดงความยินดี อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายวิทูรย์ ภูษณะดิลก ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา พร้อมด้วย คุณปิยนันท์ พันธ์พานิช รองผู้จัดการฯ เข้าพบปะพูดคุยพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คนใหม่ โดยมี นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย ยังได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ เพื่อแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยดีเสมอมา

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP