ข่าวเด่น

น.ศ.นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2016นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016นายกิตติ พันธภาค และนายจารุเดช จือเหลียง "ทีมเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนกลืน" นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย โครงการการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 โดยมี อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสำหรับการประกวดครั้งนี้ได้คัดเลือกจากการส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 512 ทีม จาก 46 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยคัดเลือกนักศึกษา 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” และคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดย "ทีมเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนกลืน" ได้รับทุนผลิตภาพยนตร์โฆษณา จำนวน 15,000 บาท เพื่อนำไปออกอากาศทางทรูวิชั่นส์กว่า 25 ช่อง และทางสื่อออนไลน์ ซึ่งจะประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 ธันวาคม 2559

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก True Young Producer Award

TOP