สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดทำพิมเสนน้ำ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช