ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดทำพิมเสนน้ำ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมกันจัดทำพิมเสนน้ำ จำนวน 1,789 ขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับความร่วมมือจากบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 2 นำโดย เภสัชกรอนุรักษ์ บุญเกิ่ง และคณะ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนบริเวณสนามหลวง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับสนองพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป

ประมวลภาพ

TOP