ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเลข ๙ คู่พระบรมธาตุ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช