ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเลข ๙ คู่พระบรมธาตุ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเลข ๙ คู่พระบรมธาตุ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติกล่าวถวายอาลัยและอ่านกลอนถวายอาลัย ซึ่งนับเป็นเกียรติต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของกลุ่มพลังมวลชนกว่า ๒๐,๐๐๐ คน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการแปรอักษรเลข ๙ คู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ปลียอดทองคำและข้อความนครศรีธรรมราช พร้อมรูปหัวใจสีขาว กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ จุดเทียนอาลัย ยืนสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพ ลงนามแสดงความอาลัย กล่าวนำแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จุดเทียนแสดงความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ประมวลภาพ


TOP