ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองเสื้อโปโลสีดำและสีขาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์