ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไอทีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “งานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0” โดยกล่าวว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเสมือนเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ประเทศเข้าสู่การพัฒนา และยังเป็นการตอบรับการนโยบายของภาครัฐบาลในการนำประเทศไทยสู่แนวคิด Thailand 4.0”

ทั้งนี้ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอจำนวนกว่า 200 บทความวิจัย จากกว่า 40 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศงานประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT) เป็นงานประชุมวิชาการที่จัดต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมาชิกกว่า 18 สถาบัน ที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานด้านวิชาการ

ประมวลภาพ

TOP