ข่าวทั่วไป

แจ้งกำหนดส่งหนังสือคืนศูนย์บรรณสารฯ สำหรับอาจารย์ ประจำภาคเรียน 1/2559

ด้วยใกล้จะสิ้นสุดกำหนดการยืมหนังสือของคณาจารย์ทุกสำนักวิชา ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ทำการยืมไปประกอบการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยกำหนดการคืนในวันสุดท้าย คือ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ได้โปรดตรวจสอบรายการหนังสือในบัญชีสมาชิกของตนเองและโปรดนำหนังสือมาส่งคืนก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือหากอาจารย์ประสงค์ที่จะใช้หนังสือต่อก็สามารถดำเนินการยืมต่อด้วยตนเองได้ โดยวิธี ดังนี้

1.เข้าสู่หน้าเว็บของศูนย์บรรณสารฯ http://clm.wu.ac.th แล้วไปที่หัวข้อ บริการห้องสมุด คลิกเลือกที่หัวข้อ“ตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง”

1.1 ทำการเข้าสู่ระบบโดยรหัส User และ Password ของตนเอง

1.2 เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านไปคลิกที่เมนู Check out and due dated (รายการยืมและกำหนดส่ง)

1.2.1 เลือกรายการหนังสือที่ต้องการยืมต่อโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ด้านหน้ารายการหนังสือชื่อนั้นๆ และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการ ก็คลิกกดที่ปุ่ม”ยืมต่อ”ซึ่งอยู่ด้านล่างสุด

1.2.2 เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืมต่อในระบบด้วยตนเอง

** ซึ่งขณะนี้ระบบได้เปิดให้ยืมต่อด้วยตนเองได้แล้ว (ทั้งนี้ในส่วนการยืมต่อผ่านระบบด้วยตนเองนั้น ในช่องของการยืมต่อต้องเป็น 0 และ 1 เท่านั้น และรายการนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่งหรือมีผู้จองต่อ)


2. หากอาจารย์ไม่สะดวกที่จะทำการยืมต่อในระบบด้วยตนเองหรือมีปัญหาขัดข้องใดๆ สามารถโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการทำการยืมต่อในระบบให้ได้ที่เบอร์โทร. 3344
3. หากท่านยืมหนังสือติดต่อกันเกินจำนวน 2 ครั้ง (ไม่ว่าจะยืมต่อผ่านระบบด้วยตนเองหรือโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืมต่อให้) หากจะยืมต่อเป็นครั้งที่ 3 ขอให้นำตัวเล่มหนังสือมาคืนที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบตัวเล่มหนังสือและยืมต่อให้ใหม่ในระบบ
4. หากท่านดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้แล้วหลังวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์บรรณสารฯจะคิดค่าปรับตามระเบียบที่กำหนดไว้รายการละ 5 บาท/รายการ/วัน จึงขอให้ท่านโปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าว


TOP