ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กลุ่มวิจัยการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีและการคำนวณ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มวิจัยการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีและการคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิชาเอกเคมีเชิงคำนวณ และเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมด้วย โดยผู้ที่สนใจด้านการใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ การใช้งานโปรแกรมวาดรูปทางเคมี และการใช้งานโปรแกรมด้านการคำนวณทางเคมี สามารถสมัครได้ที่ https://sites.google.com/a/g-mail.wu.ac.th/tcm_wu/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sites.google.com/a/g-mail.wu.ac.th/tcm_wu/

TOP