ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าตามนโยบายการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยในโอกาสลงพื้นที่ตรวจดูความก้าวหน้านโยบายการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความร่มรื่นให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเสริมสร้างความร่มรื่น สวยงามของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการปลูกยางนาบริเวณ 2 ข้างทาง ตั้งแต่ศูนย์กีฬาฯ ไปยังฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 450 ต้น ปลูกต้นหางนกยูงฝรั่งบริเวณด้านหน้าศูนย์กีฬาฯ จำนวน 300 ต้น และปลูกต้นไม้อื่นๆ อีก อาทิ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นตีนเป็ดน้ำ ต้นมะฮอกกานี ต้นเสลา รวมต้นไม้ที่ปลูกแล้วประมาณ 1,120 ต้น

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังมีแผนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ว่าง โดยการปลูกต้นยางนานั้นจะคัดเลือกต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 นิ้ว สูงประมาณ 4 เมตร เพื่อที่จะให้ต้นยางนาเจริญเติบโตเร็ว โดยพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้เห็นเรื่องความร่มรื่นของถนนสายดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ส่วนต้นหางนกยูงฝรั่ง อีกประมาณ 2-3 ปี เมื่อถึงเวลาออกดอก บริเวณด้านหน้าศูนย์กีฬาก็จะมีสีสันและเป็นสถานที่ที่ดึงดูดใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยของเราอีกด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาบริเวณพื้นที่ก่อนถึงทางเข้าฟาร์มมหาวิทยาลัยด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP