อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าตามนโยบายการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัย