ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว นายช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ โครงการเตาเผาขยะติดเชื้อ