ศูนย์หนังสือฯ เปิดรับจองหนังสือหายาก “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙”