ข่าวทั่วไป

ศูนย์หนังสือฯ เปิดรับจองหนังสือหายาก “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙”ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับจองหนังสือหายาก “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙”

Barcode : 9789749977514

สำนักพิมพ์ : DMG Books

ผู้เขียน : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ราคา : 1 ชุด ประกอบด้วยหนังสือ 1 เล่ม บรรจุกล่องสวยงาม ราคาชุดละ 3,500 บาท (หนังสือมีส่วนลด 5%)

ขนาด : 11 x 11 นิ้ว / ปกแข็ง / 312 หน้า

หนังสือตามรอยพระยุคลบาท เป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดและมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จาก"สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี"

เนื้อหาภายในเล่ม เป็นการประมวลพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปี แห่งการครองราชย์ พร้อมพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดาร พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช" ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล

เปิดจองตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2559 ได้รับหนังสือ 26 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเรียนรวม 5 โทร 075-673650-1 หรือ Facebook Fanpage WU Book Center


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wubook.wu.ac.th/?p=312

TOP