ข่าวทั่วไป

คลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ย้ายสถานที่ให้บริการเป็นอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สถานที่เดิม)

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป คลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ขอแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการจากเดิมอาคารวิชาการ 8 เป็นอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น 1 (สถานที่เดิม) โดยใช้เส้นทางชั่วคราว ในการ เข้า-ออก คลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 75-672571-4, 063-0728533

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP