คลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ย้ายสถานที่ให้บริการเป็นอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สถานที่เดิม)