ข่าวสุขภาพและกีฬา

ประกาศ การขยายวันปิดบริการ ฟิตเนส-สปา

จากการประกาศปิดให้บริการงานฟิตเนสและสปาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ฟิตเนส สปา ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น บัดนี้การปรับปรุงในส่วนของงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดที่แจ้งไว้ในครั้งแรก ดังนั้นเพื่อการปรับปรุงในการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน โครงการจัดตั้งส่วนโรงแรมและนันทนาการ จึงขอประกาศขยายวันปิดบริการเพื่อดำเนินการปรับปรุง (จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัย) ทั้งนี้เมื่อได้ผู้รับเหมาจะได้ทำการประเมินระยะเวลาในการปรับปรุงเพื่อกำหนดวันเปิดบริการฟิตเนสและสปาต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการจัดตั้งส่วนโรงแรมและนันทนาการ
นายยุทธชัย ฮารีบิน โทร 5716 หรือ 08153513196

TOP