ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พบอธิบดีกรมทางหลวง เพื่อหารือโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 401 รองรับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์