ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 36 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559 และมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นไปด้วยความรอบรอบและเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบออกไปเป็นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP