ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์