ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Research to Market 2016