ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) ถึง 31 ม.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 30 คน บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3, 089-6521250-1

2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203,
0-7567-2208


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba59.php

TOP