ขอเชิญร่วมผลิตยาดมสมุนไพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช