ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมผลิตยาดมสมุนไพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จะผลิตยาดมสมุนไพร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "เพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 59 ณ ศูนย์ราชการอำเภอท่าศาลา

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยทุกท่าน เพื่อร่วมกันผลิตยาดมสมุนไพร ในวันที่ 17 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. ณ ห้องชีวเภสัชศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 6 ทั้งนี้สามารถแจ้งชื่อได้ที่ธุรการ ส.เภสัชศาสตร์ 2809

TOP