ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" พร้อมกันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรและประชาชนทั่วประเทศจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-09.00 น. ณ บริเวณพิธี ลานตราสัญลักษณ์ "จภ" อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ

07.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
08.00 น. ร่วมร้องเพลงชาติ พร้อมกันทั่วประเทศ
ประธานกล่าวสดุดี
ร่วมร้องเพลง "เดินตามรอยเท้าพ่อ"
ยืนสงบนิ่งถวายอาลัย 89 วินาที
ร่วมร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี"
09.00 น. เสร็จพิธี

TOP