ม.วลัยลักษณ์ ทำยาดม กว่า 2,000 ขวด แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช