ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ทำยาดม กว่า 2,000 ขวด แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผลิตยาดมสมุนไพรและพิมเสนน้ำกว่า 2,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวท่าศาลาที่เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ราชการอำเภอท่าศาลา

โดยกิจกรรมเพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกิจกรรมที่อำเภอท่าศาลาจัดขึ้น โดยความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวอำเภอท่าศาลาทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแปรอักษรเลข ๙ แสดงถึงพลังรู้รักสามัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลาเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมในพิธีเวลา 09.00 น.ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงความฝันอันสูงสุด นายอำเภอท่าศาลา ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวแสดงความอาลัย และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนเสร็จสิ้นพิธีการ จากนั้น อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งมอบยาดมสมุนไพรและพิมเสนน้ำ กว่า 2,000 ขวด ที่นักศึกษาและคณาจารย์ จากสำนักเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทำขึ้น ให้แก่นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวท่าศาลาที่มาร่วมกิจกรรมได้นำไปใช้แก้อาการวิงเวียนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากชมรมจิตอาสา นำไปเดินแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงาน โดยได้รับความสนใจ ขอบคุณและชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP