มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแปรอักษรรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช