ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแปรอักษรรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปรอักษรและจุดเทียนถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 3,000 คน

           เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปรอักษรและจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.)โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน กิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดแถวยืนเป็นรูปเลขเก้าไทยและคำว่า “มวล.” อยู่ด้านล่างเลขเก้า เหนือเลขเก้าบนอัฒจรรย์มีการแปรอักษรและรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช


           ดร. เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า “นับเวลาได้ 35 วัน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เป็น 35 วันที่นำมาซึ่งความทุกข์ของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ แต่ในท่ามกลางความโศกเศร้าอาดูรดังกล่าว ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะพยายามสร้างความเข้มแข็งควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นพลังในการทำความดีตามรอยพระบาทของพระองค์”

           โดยหลังจาก ดร. เลิศชาย กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกันขับร้องบทเพลงความฝันอันสูงสุดและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเวลา 18.09 น.พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเลขเก้าไทยและอักษรย่อ มวล. อย่างสวยงามเช่นเดียวกัน

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า "วลัยลักษณ์ " อันเป็นสร้อยพระนามใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2535 และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม2535 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ถือเอาวันนี้เป็นวันแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย


ประมวลภาพ

ข่าว : นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ

ภาพนิ่ง / วีดีโอ : บุคลากร และนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ส่วนประชาสัมพันธ์


ข่าวจากสื่อ

นักศึกษา-คณาจารย์ มวล. รวมตัวแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ แสดงความอาลัยในหลวง : ผู้จัดการ Online

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แปรขบวนอักษร แสดงความอาลัย-เพลงความฝันอันสูงสุด : medeeTV Nakhonsritammaratn

TOP