ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา