ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา