นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

29/09/2563 08:00-18:00 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรม (การไฟฟ้าฯ)

30/09/2563 08:30-17:00 อบรมการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล

30/09/2563 08:30-16:30 อบรมระบบการเรียนการสอนทางไกล (ผู้ดูแลระบบ)

30/09/2563 08:30-13:00 บรรยายพิเศษ "งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อเป้าหมายการตีพิมพ์เผยแพร่และคุณค่าอื่น"

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดพะเยา ข่าวใหม่

CIA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง Online conference on "2020 Global NGO Forum on International Development" 5-6 October 2020 ข่าวใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ "ศูนย์วิจัยชุมชนบ้านเขาวัง : สวนสมรมตามรอยพ่อ บ้านเขาวัง" ต้อนรับรัฐมนตรี อว. ข่าวใหม่

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีรนุช นิสภาธร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาออนไลน์ระหว่างประเทศ ข่าวใหม่

สัตวแพทย์ มวล.จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผ่าตัดแก้ไขโรคในข้อเข่าสุนัขโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดกระดูก ข่าวใหม่

อาจารย์สัตว์แพทย์ มวล.ลงพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพช้าง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงเเละความมั่นคงทางสังคม CEWSS จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง เพศสภาพ ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนของ ผู้หญิงในภาคใต้ของประเทศไทย

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม FERCIT จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พัฒนาคุณภาพการวิจัยตามมาตรฐานสากล

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการกิจกรรมหน่วยพัฒนาครู ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนา The 1st WU Global Seminar 2020 กำหนดทิศทางพัฒนา มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นนานาชาติและยกระดับสู่สากล

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รุกออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จังหวัดภูเก็ต ข่าวใหม่

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ข่าวใหม่

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการคัดเลือกโครงการ Super AI Engineer Thailand

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญรับฟังการสอบป้องกันโครงงาน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

นักศึกษาเอกไทยวลัยลักษณ์คว้ารางวัลประชันกลอนสดเดือนสิบ

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ คุณกนกวรรณ ไทยประดิษฐ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

อาจารย์สัตวแพทย์ มวล. ได้รับรองมาตราฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะการแสดงภารตะ

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานที่ ม.แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย ข่าวใหม่

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี เลือกสถานที่สวนวลัยลักษณ์ ถ่ายทำรายการ “คมธรรมประจำวัน” ข่าวใหม่

 ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”      

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษานครศรีธรรมราช คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดหมฺรับ ประเภทกลุ่มสถานศึกษา

ขอเชิญชมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน บัณฑิตและมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ”

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์” เตรียมรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Walailak Brand Ambassador 2020

สื่อสารองค์กรมวล. จัดอบรม Social Media กับแนวทางการสื่อสาร การสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวนกว่า 30,000 ชิ้นจาก บริษัท ธนัทเฮิร์บ จำกัด

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

นักกีฬาชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล การแข่งขันวอลเลย์บอล

งดให้บริการของศูนย์กีฬาและสุขภาพ ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเอาตัวรอดทางน้ำให้กับเยาวชนที่พิการทางสติปัญญา”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “เสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาชีวิตรอดทางน้ำ”

งดให้บริการสระว่าย ( สระเล็ก ) ชั่วคราว

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS "เพื่อนกันมันส์โนเอล" (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน)

นักกีฬาเทนนิส ม.วลัยลักษณ์ คว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์โอเพ่น “WU TENNIS 2020”

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เปิดรับสมัครสอนว่ายน้ำให้แก่ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันให้แก่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนสิงหาคม 2563) ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนกันยายน 2563) ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนสิงหาคม 2563) ข่าวใหม่

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนายแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 24 อัตรา

ผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 20/2562 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผลการคัดเลือกพนักงานสายวิขาการ ครั้งที่ 7/2562 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร และนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ

อาจารย์​และนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนประทีปศาสน์ ศึกษาแนวทางการเรียนต่อ มวล. ข่าวใหม่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และสวนวลัยลักษณ์

ผู้บริหารสถานประกอบการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ นศ.นิเทศศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช เยี่ยมชม มวล.

อาจารย์และนักศึกษา มทร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดูงานการบริหารจัดการระบบภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP