นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

19/12/2561 08:30-11:00 บรรยายพิเศษเรื่องการถ่ายภาพ

19/12/2561 08:30-15:00 ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2562

19/12/2561 09:00-19:00 โครงการอบรมหัวข้อ รัฐธรรมนูญ 2560

19/12/2561 09:00-13:00 อบรมด้านการเงิน โดยธนาคารไทยพาณิชย์

19/12/2561 11:00-16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 4/2561

19/12/2561 11:00-16:00 ประชุมโครงการภายใต้งบสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์O (Social Engagement)

19/12/2561 13:00-17:00 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ 2/2561

19/12/2561 13:00-17:00 ประชุมคณะกรรมการโครงการฯเก่งดีมีความสุข

19/12/2561 13:00-18:00 สอบความก้าวหน้าโครงงานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

19/12/2561 13:00-17:00 อบรมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ CHECO

19/12/2561 17:00-19:00 สอบคัดเลือกอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

19/12/2561 17:00-24:00 อบรมการเขียนงานวิจัย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จัดอบรม "มารยาททางการทูต" ข่าวใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ข่าวใหม่

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: Sleepless in Thaiburi ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้อำนวยการ Thailand Center of Exellence in Physics เข้าพบรองอธิการบดีและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานวิชาการ ณ เฮอริเทจ โฮเทล คาเมร่อน ไอแลนด์ ประเทศมาเลเซีย

แจ้งกำหนดการ กิจกรรม 24 Hours: The Pool of Publication

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "รัฐธรรมนูญ 2560 กับอนาคตไทย"

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : (Deadline: 15/01/2562)

นักศึกษาและคณาจารย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยใน Walailak J Sci & Tech: March 2019

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ข่าวใหม่

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าค่าย “Going International Camp @WUIC” ข่าวใหม่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเกณฑ์รับนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 Portfolio ปรับปรุง​เกณฑ์รับนักศึกษา​ใหม่

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดค่าย “เศรษฐศาสตร์ 360 องศา ( 360 degree Econ)” วันที่ 5 – 6 มกราคม 2562

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติรวม 5 หลักสูตร พร้อมรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่ มีทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2561

รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าค่ายบัญชี "Walailak Accounting Camp #1"

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2562 ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรม SCB SME Business Program ข่าวใหม่

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดต่อเนื่อง ค่าย "เด็ก Like สาระ" ครั้งที่ 2 เปิดบ้านรับนักเรียน ม.6 จากโรงเรียนจรัสพิชากร ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง สื่อมวลชน และเครือข่าย

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับ บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์เว็บ การติดตามรถไฟฟ้า ด้วยเว็บ "eBus Tracking"

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน” เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “คนเก่งมีที่เรียน”

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

ขอเลื่อนจัด โครงการวลัยลักษณ์ฟันรัน ครั้งที่ 2 ข่าวใหม่

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมขบวนนักปั่นกิจกรรม “วลัยลักษณ์ชวนปั่น Bike อุ่นไอรัก”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

น้องพลอย วรินทร ขึ้นแท่นแชมป์ครอสคันทรี "แดนเสือเหลือง"

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว (สระใหญ่)

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

''น้องพลอย'' วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นศ.มวล. สุดเจ๋งคว้าเหรียญทองมาครองและโค่นแชมป์นักปั่นเจ้าถิ่น ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์

ขอเชิญชมและเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง " ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ VS ทีมกองทัพภาคที่ 4 และสโมสรสยามนครธานี " 2018

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักแอโรบิก"

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 36 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ วิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศขยายเวลารับสมัครหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชีและประสานงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ข่าวใหม่

นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเมืองกระบี่ สนใจเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนนานาชาติ บริติช ปัญญาดี เกาะสมุย

ครู​ นร.และเครือข่ายผู้ปกครอง​ รร.วัดพระมหาธาตุ​ กว่า​ 400​ ​คน​ ตื่นตาตื่นใจเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชมรมผู้สูงวัยนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทุนการศึกษา

ประชุมนักศึกษาทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ภาคเรียนที่ 2/2561

ปฐมนิเทศและชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษากู้ยืมฯ กยศ/กรอ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ก่อตั้งทุน Skilled Women Worldwide เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุน

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศเรื่องทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศด่วนรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

TOP