นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

14/07/2561 07:00-22:00 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

20/07/2561 08:00-22:00 มหาวิทยาลัยลักษณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา IMT-GT Varsity Council ครั้งที่ 20

22/07/2561 18:00-21:00 กิจกรรม Freshy Night

ม. วลัยลักษณ์ เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การหาลำดับเบส (Sequencing) การสังเคราะห์ยีน (Gene Synthesis) กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบัน ข่าวใหม่

คณาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน"โครงการ OTOP Village" ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก : จากงานวิจัยสู่งานประจำของชุมชนวลัยลักษณ์

บทความวิจัยของ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารของฐานข้อมูล Nature Index

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบกลไกในการควบคุมไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาใช้ในการชะลอการเสื่อมเสียของผลไม้ในระหว่างการส่งออก

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ นำเสนอผลงานวิจัยกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์จาก Ludwig-Maximillians-Universitãt München ประเทศเยอรมันนี ข่าวใหม่

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีเจรจาความร่วมมือกับอาจารย์จาก National Taiwan University ข่าวใหม่

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในต่างประเทศ

เจ๋ง นศ. วิศวกรรมฯเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Euglena Award ในเวทีแข่งขัน Tech Plan Demo Day 2018

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ก.ค.61

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

นักเรียนจากศูนย์ สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย Dr. Kaliyamoorthy Kalidasan มหาวิทยาลัย Annamalai และ Dr.Wah Wah Min มหาวิทยาลัย Yangoon

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาเยาวชนไทยและนานาชาติสู่พลเมืองโลก " ข่าวใหม่

นักเรียน ม.ปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สหเวชศาสตร์ มหกรรมเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 “เดิน-วิ่ง กินลม ชมเล ณ หาดท่าสูงบน”

ผลการจัดแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ทะเลสุข คนก็สุข” สร้างความตระหนักให้ชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๗

ข่าวดีสำหรับผู้มีบัตร “สวัสดิการแห่งรัฐ”

สโมสรฟุตบอลเมืองคอน ดับบลิวยู เอฟซี ขอเชิญน้องๆ เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป สมัครเข้าคัดเลือกร่วมทีม ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส "WU TENNIS 2018" วันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2561

สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานสำหรับบุตรหลานบุคลากรและประชาชนทั่วไป

ของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 2 และ 6 กรกฏาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอย แชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว

ขอเชิญร่วมส่งกำลังให้ทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเข้าร่วมแข่งกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"

ประกาศงดให้บริการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

นักแบดมือ 1 ม.วลัยลักษณ์ นำทัพคว้าแชมป์สำเร็จ !

ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงินและบัญชี) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานอำนวยการ) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ทุนการศึกษา

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

นักศึกษาวลัยลักษณ์รับทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วนเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

TOP