นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

19/03/2561 08:00-21:00 โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2/2560

20/03/2561 08:30-16:00 โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี( Smart Kids)

06/03/2561 09:00-16:00 โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2

20/03/2561 09:00-12:00 ประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

20/03/2561 10:00-16:00 สอบคัดเลือกพนักงาน

20/03/2561 14:00-16:00 รายงานผลการศึกษาดูงาน เรื่องระบบบริหารจัดการหอพัก ณ ประเทศมาเลเซีย

20/03/2561 14:00-21:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ประเภทบุคคล 61/1

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ข่าวใหม่

ขอเชิญเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภายใต้โครงการ “การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดโครงการฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ข่าวใหม่

“เวียงสระโมเดล” โมเดลการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงระบบผ่าน DHB สู่ DHS ข่าวใหม่

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 จนถึง 28 มีนาคม 2561 ข่าวใหม่

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 จนถึง 28 มีนาคม 2561 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Living will and palliative care conference

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช” โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 (โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย) ข่าวใหม่

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ3/61

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดี

นักศึกษา 4 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม Startup Coaching Camp ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้และอวยพรนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ T-Union Entrepreneurship Competition ประเทศไต้หวัน

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม U-LEAGUE CAMP 2018

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรโท – เอก สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 9,000 บาท จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาจิตอาสา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน "ศิลปะและวัฒนธรรมในงานวันวลัยลักษณ์ ๒๕๖๑" ข่าวใหม่

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาในงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๑ ข่าวใหม่

ขอเชิญชวนซื้อเสื้อโปโล - เสื้อยืด ที่ระลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26 ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์งาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” "นำความรู้สู่ชุมชน" ที่หลาดหน้าพระธาตุ ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วม “ทำบุญทวดตุมปัง” ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระแสแรง เด็กเก่งเลือกเข้าที่นี่" ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดนิทรรศการ "รักษ์สรรพสิ่งเพื่อโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์”

๒๖ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน ข่าวใหม่

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018

สุดประทับใจ! พิธีปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561"

ขอเชิญชมและเข้าร่วม การแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Open 2018" ในงาน "วลัยลักษณ์เดย์" วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันให้บริการคลินิก หู คอ จมูก ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวรุ่ง & โค้ช ฟอร์มโหด! ตบเบิ้ลคว้าชัย Badminton Championship 2018

องค์การนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชม และเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2561 ครบรอบปีที่ 26 แห่งการสถาปนา วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (พืชสวน) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งวิศวกร (คอมพิวเตอร์) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ทุนการศึกษา

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

นักศึกษาวลัยลักษณ์รับทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วนเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษา 1/25660 ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนด่วน

TOP