นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

23/01/2563 08:30-20:00 อบรมปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 3/2563 ห้

23/01/2563 08:30-16:30 ประชุมเครือข่ายระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือของภาคีเพื่อป้องกันควบคุมโรคเบาหวานฯ

02/12/2562 09:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR ระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศศูนย์การแพทย์

23/01/2563 09:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

23/01/2563 13:00-16:00 สัมมนา Credit Risk SCoring

23/01/2563 13:00-19:00 สัมมนาและปัญหาพิเศษ

23/01/2563 15:00-17:00 ประชุมหารือเรื่องการตรวจสอบการรับเหมาก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

23/01/2563 18:00-20:00 สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร MIT

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (๕ องค์ประกอบ) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ข่าวใหม่

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์” ข่าวใหม่

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาสูตรอาหารสุกรแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ภายใต้การดำเนินงานโครงกา ข่าวใหม่

เกษตรกรเชิงรุกบุกแลปหมอพืช ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ ภายใต้การดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563

ศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้ามอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ เครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2563

อุทยานพฤกษศาสตร์ให้บริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์

[WU Research 2020] ขอเรียนเชิญลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 26-27 มีนาคม 2563

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ข่าวใหม่

ประกาศผลบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ข่าวใหม่

นักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมค่ายวิชาการและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ WU Master Chef Junior & Boot Camp 2020

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ Young Brand Creator Camp (YBCC) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

ศูนย์ SMILE & SMART CENTER ให้การต้อนรับบุคลากรจากมูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิเข้าศึกษาดูงาน

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ PHD-333 : Pharmaceutical Analysis I สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ม.ค..63

นักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ OCC60-348 Industrial Hygiene II สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยงานบำรุงรักษา สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ อัตรา ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านต่างๆ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

คณาจารย์และสัตวแพทย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีร่วมอาสาทำความดีในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ข่าวใหม่

๑๔ กุมภา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณี “ให้ทานไฟ” ณ ลานธรรม ม.วลัยลักษณ์

สำนักงานคณบดี สำนักวิชาการจัดการ จัดสัมมนานอกสถานที่ Sichon Goodwill อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 16-17 ม.ค. 2563

งดใช้ระบบ MIS

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจรจาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย UTHM ประเทศมาเลเซีย

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ฟรี!!!

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 7 มกราคม 2563

โดนใจคนรักสุขภาพ กับกิจกรรม “รวมพลคนเต้นแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8” (กีฬาแบดมินตัน)

ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ และส่งกำลังใจการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่8) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (จักรยาน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (เทนนิส) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Aerobic Dance For Health ในโครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร โครงการฝึกทักษะกีฬาปันจักสิลัตขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขายและบริการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนธันวาคม 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนธันวาคม 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TOP