นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

24/05/2561 09:00-00:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปริญญาบัตร

24/05/2561 09:00-12:00 สัมภาษณ์ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

24/05/2561 09:00-16:00 ประชุมนักวิชาการ Universal Academic Cluster

24/05/2561 10:00-12:00 ประชุมหารือร่วมกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด

24/05/2561 11:00-14:00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโลกทัศน์รับสิ่งใหม่ ตอน ต่อปริญญาเอก ต่อรุ่นสู่รุ่น

24/05/2561 13:00-16:00 ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและรายงานปิดโครงการ Innovative House (สกว.)

24/05/2561 13:00-17:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานคลินิกเทคนิคการแพทย์

24/05/2561 13:00-16:30 สอบคัดเลือกอาจารย์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่ ข่าวใหม่

ขอเชิญสัมมนาและฝึกอบรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจปาล์มน้ำมัน

สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ โดย Professor Dr. Aftab A. Ansari และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech June 2018: Mathematical Sciences

บรรณาธิการจัดการ Walailak J Sci & Tech ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร แนะนำการพัฒนาวารสารเข้าสู่ Scopus

เชิญร่วมสัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ โดย Professor Dr. Aftab A. Ansari และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

ผู้อำนวยการ สกว. และคณะเยี่ยมชมระบบอบไม้ DryWooD ที่บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต

การพูดคุยข้อตกลงร่วมกับ University of the Philippines Manila

การพูดคุยข้อตกลงร่วมระหว่าง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนแก่นักเรียนโครงการ พสวท.

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพูดคุยข้อตกลงร่วม ระหว่าง Taylor’s University, Malaysia และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ผนึกกำลังเดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 พ.ค.61

สัมมนาผู้นำจิตอาสา กล้าคิด..กล้าทำ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26 ข่าวใหม่

ออมสินคัดเลือก 3 ทีมนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรม ข่าวใหม่

ทีม Startup นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม DEMO DAY ในงาน Startup Thailand 2018 ข่าวใหม่

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอปิดระบบการซื้อขายออนไลน์ชั่วคราว ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2" ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในพิธีสนองพระราชโองการฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

แกนนำศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พบปะสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและยั่งยืน ข่าวใหม่

หจก.โปรแล็มแพ็ค มอบเครื่องเป่าและเครื่องดูดใบไม้แห้ง แก่ม.วลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

มูลนิธิเตียง และกลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน 1 ล้าน 3 แสนบาทให้แก่ ม.วลัยลักษณ์ สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ม.วลัยลักษณ์แสดงความยินดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าศาลาท่านใหม่

นักแบดมือ 1 ม.วลัยลักษณ์ นำทัพคว้าแชมป์สำเร็จ !

ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดให้บริการแล้ว สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักตบลูกขนไก่ มวล. ฟอร์มฮอต ผงาดแชมป์ ทัวร์นาเมนต์ระดับภาคใต้

โค้ช License A มวล. คุมทีมแบดฯ กองทัพภาคที่ 4 คว้า 2 เหรียญทอง

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018

สุดประทับใจ! พิธีปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561"

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างฝีมือ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวใหม่

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ (ชาวไทย) สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถพยาบาล พนักงานเปล และแม่บ้าน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ทุนการศึกษา

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

นักศึกษาวลัยลักษณ์รับทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วนเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

TOP