นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

23/01/2562 08:30-17:00 สัมมนาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น NUR-465

23/01/2562 08:30-11:00 อบรมถ่ายภาพ

23/01/2562 08:30-16:30 สัมมนาปฏิบัติการการรักษาโรคเบื้องต้น NUR-465

23/01/2562 09:00-11:00 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ว่าที่รต.กำพล จิตตะนัง จนท.บริหารงานศูนย์บริการวิชาการ

23/01/2562 09:00-12:00 อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

23/01/2562 09:16-16:00 ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้สามคนรับ เพื่อผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตรักษา"

23/01/2562 11:00-14:00 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

23/01/2562 13:00-17:00 บรรยายเรื่องเกณฑ์/วิธีการคิดคะแนนการประเมินการสอนและวิธีการเขียน Learning Outcomeฯ

23/01/2562 13:00-16:00 โครงการ Thailand Accounting Challenge #7

23/01/2562 13:00-16:00 ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2562

23/01/2562 15:00-17:00 อบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

23/01/2562 16:00-18:00 กิจกรรม Wednesday for Fighting Round 3 (โครงการ Fight for Fighting Manuscripts)

การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค สถานวิจัยสำนักสาธารณสุขศาสตร์ศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศฯ ไข้เลือดออก ข่าวใหม่

อาจารย์ปวิธ ตันสกุล ได้รับเชิญบรรยายเชิงปฏิบัติการในงาน International Gastronomy Forum Macao 2019 ข่าวใหม่

รองศาสตราจารย์ พญ. วีระนุช นิสภาธร ได้รับเชิญเป็น “Adjunct Faculty” มหาวิทยาลัยการาจี ข่าวใหม่

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเรื่องการพัฒนาน้ำมันปาล์มดิบเกรด A ของโรงบีบปาล์มชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟและแก๊สซิฟิเคชัน เพื่อผลิตอาหารเสริมและเวชสำอางค์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการผู้นำความเปลี่ยนแปลง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 116 คน ในวันที่ 3 - 4 มกราคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์บริการวิชาการเข้ามอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกร่วมกับอำเภอนบพิตำแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก “นบพิตำโมเดล” เน้นหลักคิด “ทำให้ง่าย ทำพร้อมกัน และทำต่อเนื่อง”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่าย “Going International Camp @WUIC”

ค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.5-ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “SET For U”

ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ม.ค.62

นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 5 สถาบัน นำเสนอผลงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

"นิติศาสตร์ มวล. ผ่านการรับรองมาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ประกาศเลื่อนกำหนดการค่าย Agricultural Technology Camp 2018 พร้อมขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าค่าย “Going International Camp @WUIC”

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเกณฑ์รับนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 Portfolio ปรับปรุง​เกณฑ์รับนักศึกษา​ใหม่

ขอเชิญสนับสนุนบัตรชมการแสดงดนตรีการกุศล ชมรม WUBAND ประจำปี 2561 ข่าวใหม่

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑ ข่าวใหม่

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ข่าวใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย "พายุปาบึก" ข่าวใหม่

เชิญชวนเอกชนร่วมทุนก่อสร้างร้านอาหารและเครื่องดื่มริมน้ำ ณ สวนวลัยลักษณ์

ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จับมือสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ค่ายพัฒนาเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคใต้ 2018”

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มวันบริการทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 6 มกราคมนี้

ขอเลื่อนจัด โครงการวลัยลักษณ์ฟันรัน ครั้งที่ 2

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมขบวนนักปั่นกิจกรรม “วลัยลักษณ์ชวนปั่น Bike อุ่นไอรัก”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

น้องพลอย วรินทร ขึ้นแท่นแชมป์ครอสคันทรี "แดนเสือเหลือง"

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว (สระใหญ่)

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่และโครงการก่อสร้างสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ และอาคารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งช่างฝีมือ) สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

ประกาศรรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มุ่งศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฏร์ธานี

บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศึกษาเรียนรู้ระบบการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนำสื่อมวลชนเรียนรู้งานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเมืองกระบี่ สนใจเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทุนการศึกษา

รับสมัคร ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประชุมนักศึกษาทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ภาคเรียนที่ 2/2561

ปฐมนิเทศและชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษากู้ยืมฯ กยศ/กรอ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ก่อตั้งทุน Skilled Women Worldwide เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุน

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศเรื่องทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศด่วนรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

TOP