นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

01/10/2561 07:00-24:00 โครงการค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก

05/10/2561 09:00-16:00 โครงการโอลิมปิกวิชาการ

19/10/2561 09:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1/2561

19/10/2561 13:00-22:00 WU-UM farewell party

19/10/2561 13:00-17:00 อภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round table discussion) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียน Application UKPSF

19/10/2561 13:00-15:00 สอบคัดเลือกพนักงาน

19/10/2561 13:00-16:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2561

19/10/2561 13:00-15:00 สัมภาษณ์นักศึกษาบัณฑิต (เข้าศึกษาต่อ)

19/10/2561 13:00-15:00 ประชุมคลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพและนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 59 คน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ Science Math Ability จำนวน 35 คน จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2561 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 ข่าวใหม่

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ สกว. ข่าวใหม่

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ Special Issue of Nursing เป็นฉบับแรกของปี ค.ศ. 2019

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: The Pool of Publications

อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเชิญเป็น KEYNOTE SPEAKER ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ"

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดกระดูกในสัตว์เลี้ยง

WU-SER Innovation 2018 ฐานข้อมูลนวัตกรรมเด่นสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 2018

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2561 ด้านการจัดการ

Dr. Elise Eileen Robertson ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องในสัตว์เลี้ยง หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ต.ค.61

ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ กับ Indiana University

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมหาความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากงานวิจัย (Research to Market)

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 ก.ย.61

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ รุกพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

กิจกรรมสถานการณ์จำลองการจัดการและการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่

เชิญชวนฟังการนำเสนอผลงานภูมิปัญญา ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของนักศึกษา มวล.

ชมรมผู้สูงวัยนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

รับสมัคร Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 3 ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี คมชัดลึก ข่าวใหม่

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ" ข่าวใหม่

ตัวแทน ม.วลัยลักษณ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วันที่อยู่อาศัยโลก(World Habitat Day)” ปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ(UN) วันที่ 10 ตุลาคม 2561

อธิการบดีมอบเกียรติบัตร พร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้แก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF หน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเงิน 1.9 ล้านบาทสมทบทุนโครงการรวมใจวลัยลักษณ์

คุณนงเยาว์ กลีบจันทร์ มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนศูนย์แพทย์มวล. จำนวน 2 แสนบาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง Campus tour

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย” ข่าวใหม่

''น้องพลอย'' วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นศ.มวล. สุดเจ๋งคว้าเหรียญทองมาครองและโค่นแชมป์นักปั่นเจ้าถิ่น ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์

ขอเชิญชมและเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง " ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ VS ทีมกองทัพภาคที่ 4 และสโมสรสยามนครธานี " 2018

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักแอโรบิก"

" นักตบลูกขนไก่ มวล. " ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง ในรายการ Central Plaza Surat Thani Badminton Championship 2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา (ว่ายน้ำ)

ของดให้บริการสนามกีฬากลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2561

บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง ติด 1 ใน 8 ระดับประเทศ ผ่านการอบรมโค้ชแบดมินตัน License A

สโมสรฟุตบอลเมืองคอน ดับบลิวยู เอฟซี ขอเชิญน้องๆ เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป สมัครเข้าคัดเลือกร่วมทีม

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ทั่วไป) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค(คอมพิวเตอร์) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งนิติกร สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ข่าวใหม่

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 131 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ ข่าวใหม่

ทุนการศึกษา

ปฐมนิเทศและชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษากู้ยืมฯ กยศ/กรอ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ก่อตั้งทุน Skilled Women Worldwide เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุน

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศเรื่องทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศด่วนรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

TOP