มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ +66-7567-3000, +66-7538-4000 แฟกซ์ +667567-3708 E-mail address: wu@wu.ac.th l webmaster@wu.ac.th