Location

0 7567 3000

หลักสูตร

ม. วลัยลักษณ์ จัดการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ

Read More

WU Life

การเรียนรู้อยู่อาศัย ภายใต้สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Read More

วิจัย

ม.วลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
มุ่งพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตนักวิจัย
เน้นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก

Read More

วลัยลักษณ์ ต้องห้ามพลาด

"ศักยภาพและความสวยงามที่ชวนให้มาสัมผัส"

ข้อมูลและสถิติ

UKPSF Fellowships and Training
582

Fellows

73

Senior Fellows

1

Principal Fellow

656

Total

FACTS AND FIGURES
12641

นักศึกษาปัจจุบัน

20

สำนักวิชา และวิทยาลัย

233

หลักสูตร

2679

บุคลากร

ความภาคภูมิใจของ มวล.

รางวัลและความสำเร็จ

ปฏิทินกิจกรรม

Walailak Events

event image

2024-03-22 ถึง 2024-03-23 08:30 - 16:30

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลวลัยลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการโดยมีกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.wu.ac.th/th/news/23741

28

มีนาคม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Communicating in Multicultural Society and Transitional World"

08:00 - 16:30

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม และ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โดยการสนับสนุนของศูนย์กิจการนานาชาติ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Communicating in Multicultural Society and Transitional World"  "  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในรูปแบบ Hybrid รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.wu.ac.th/th/news/23759

01-03

พฤษภาคม

โครงการสัมมนาวิชาการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) ประจําปี พ.ศ. 2567

08:00 - 16:30

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) ประจําปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "Evolving Pedagogies and Thai Higher Education" ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช website:https://sotl9.wu.ac.th, Facebook: https://www.facebook.com/sotl9wu