Location

0 7567 3000

หลักสูตร

ม. วลัยลักษณ์ จัดการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ

Read More

WU Life

การเรียนรู้อยู่อาศัย ภายใต้สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Read More

วิจัย

ม.วลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
มุ่งพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตนักวิจัย
เน้นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก

Read More

วลัยลักษณ์ ต้องห้ามพลาด

"ศักยภาพและความสวยงามที่ชวนให้มาสัมผัส"

ข้อมูลและสถิติ

UKPSF Fellowships and Training
615

Fellows

73

Senior Fellows

1

Principal Fellow

689

Total

FACTS AND FIGURES
12641

นักศึกษาปัจจุบัน

20

สำนักวิชา และวิทยาลัย

233

หลักสูตร

2679

บุคลากร

ความภาคภูมิใจของ มวล.

รางวัลและความสำเร็จ

สาระความรู้

WU Blogs

blog

ผลวิจัยพฤติกรรมแมวและเจ้าของในประเทศไทย พบว่ามีปัญหาพฤติกรรมเยอะและคนเลี้ยงยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมว !!!

สัตว์แพทย์ ม วลัยลักษณ์ เผย ผลวิจัยพฤติกรรมแมวและเจ้าของในประเทศไทย พบว่ามีปัญหาพฤติกรรมเยอะและคนเลี้ยงยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมว !!!   จากงานวิจัยของ...

blog

10 ข้อดีของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

ก่อนที่เราจะไปทราบถึง 11 ข้อดีของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เรามาทำความรู้จักกับคำว่านักเรียนแลกเปลี่ยนกันก่อน “ นักเรียนแลกเปลี่ยน ” คือ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา หรือ...

blog

พูดภาษาอังกฤษ ทีไรมือสั่น ใจเต้น ไปไม่เป็นทุกที คุณอาจจะประสบกับ Foreign Language Anxiety (FLA)

บทความโดย : อาจารย์นุชนาฎ สุขแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปกติแล้วในชีวิตของเรา ความเครียดหรือความกังวลเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม...

blog

วรรณกรรมกับมนุษย์…

เขียนและเรียบเรียงโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การพูดถึงวรรณกรร...