10 Reasons to Study at WU

Quality

Over 90% of graduates must pass either professional certification or exit exams (for non-professional degrees) in their first attempt

UKPSF - The United Kingdom Professional Standards Framework

UKPSF Teaching Methods, an Internationally Recognized Teaching Methods

English Proficiency

Strong Emphasis on English Proficiency for High Employability

Active Learning

Technologically-oriented Smart Classroom to Promote More Effective Learning

International Standards

Laboratories and Learning Facilities of World Standards

Green University

Green University

Safety for Staff and Students

The University Pays Special Interest in Safety for Staff and Students

Walailak Univesity Hospital

Newly Constructed Hospital with Modern Equipment and Well-trained Staff

WU Global

Strong Emphasis on Internationalization with Extensive Collaborations with Universities Overseas

Research and Publisher of International Journals

World-Class Research Projects and Publications and Internationally-renowned Journals

WU Scenery

นักศึกษาค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 33 ประเทศ ลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดที่อ.ขนอม

นักศึกษาค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 33 ประเทศ ลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดที่อ.ขนอม

Read More
The 2nd Walailak University Cultural Camp: Cultures without Borders

The 2nd Walailak University Cultural Camp: Cultures without Borders

Read More
James Cook University, Australia, explored academic collaborations with Walailak University

James Cook University, Australia, explored academic collaborations with Walailak University

Read More

News and Public Relations

โครงการใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ข่าวใหม่

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดกิจกรรม “24: นครศรีธรรมราช” จัดทำบทความวิจัยส่งวารสารใน 24 ชั่วโมง ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ข่าวใหม่

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ Walailak J Sci & Tech จัดการบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ISI-Scopus” ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน” กวีและนักเขียนชาวใต้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวใหม่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 : ก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง” ข่าวใหม่

ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน“Coding at School Project”

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สถาบันพัฒนาความยั่งยืนท้องถิ่นไทย จัดอบรม “การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ (แบบครบวงจร) ครั้งแรกของภาคใต้”

Scopus จัดให้ Walailak Journal of Science and Technology อยู่ในลำดับที่ 75 จาก 115 วารสารกลุ่ม Multidisciplinary

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ข่าวใหม่

นักเรียนจากศูนย์ สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ข่าวใหม่

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย Dr. Kaliyamoorthy Kalidasan มหาวิทยาลัย Annamalai และ Dr.Wah Wah Min มหาวิทยาลัย Yangoon

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 15 มิ.ย.61

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมการพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 4/61

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ข่าวใหม่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะผู้บริหารและเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลตรัง

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าสาธารณสุข ครั้งที่ 1"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บริเวณด้านหน้าสนามฟุตซอล)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นายอำเภอท่าศาลาหารือแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหาร มทร.กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในโอกาสที่นักศึกษาสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่าน 100%

ขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอย แชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมส่งกำลังให้ทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเข้าร่วมแข่งกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"

ประกาศงดให้บริการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

นักแบดมือ 1 ม.วลัยลักษณ์ นำทัพคว้าแชมป์สำเร็จ !

ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดให้บริการแล้ว สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักตบลูกขนไก่ มวล. ฟอร์มฮอต ผงาดแชมป์ ทัวร์นาเมนต์ระดับภาคใต้

โค้ช License A มวล. คุมทีมแบดฯ กองทัพภาคที่ 4 คว้า 2 เหรียญทอง

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยงานบำรุงรักษา สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ข่าวใหม่

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(คอมพิวเตอร์) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ทั่วไป) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ข่าวใหม่

WUConnect

Our Researchers

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

Read More
อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

Read More

Calendar
Banners

Admissions

TOP