Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 13, February 2019

Renewable biohydrogen production by Rhodobacter sphaeroides S10.... Read More

LEADING INNOVATION

Innovation 13, February 2019

Oil Palm Wood Core Sandwich Panel – Innovative Product from Oil Palm Trunk Waste.... Read More

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WE ARE SECOND TO NONE

read more
ม.วลัยลักษณ์ รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 2,445 ที่นั่ง

ม.วลัยลักษณ์ รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 2,445 ที่นั่ง

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หารือความร่วมมือกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หารือความร่วมมือกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

Read More
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์

สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัย From Routine To Research: ความร่วมมือของนักวิจัยจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์และเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวใหม่

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ข่าวใหม่

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

ผศ.ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ นิเทศนักศึกษาที่ Universiti Putra Malaysia (UPM) และสานต่อความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) รุ่นที่ 338

คณาจารย์จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ หนึ่งในโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement) ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการรับใช้สังคม

แจ้งเปลี่ยนวันเวลากิจกรรม "24 Hours: Sleepless in Thaiburi"

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบันการพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม Thailand-UK Higher Education Partnerships Programme ข่าวใหม่

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญนักเรียน ม. 6 ร่วมกิจกรรม "WU FoodScience พาทัวร์เมืองมหาลัย" ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 28 ก.พ.62

ประทับใจ "ค่ายเด็ก Like สาระ (Weekend camp)" สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ เข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด (Marketing Plan Contest โครงการ 11.0 by A.P. Honda)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Ms. Tham Sook Heng จากมหาวิทยาลัย Middlesex University London

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่าย “Going International Camp @WUIC”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่าย “Going International Camp @WUIC”

ค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

อาศรมวัฒนธรรมฯ เข้าพบประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มอบหนังสือคุ้ยภาษาหาสาร ข่าวใหม่

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2562 ข่าวใหม่

นักเรียนโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก มุ่งศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม ภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมเรือนวลัยในการติดต่อประสานงานและสำรองห้องพัก ระหว่างรอดำเนินการซ่อมแซมสายไฟเบอร์ฯ

ภาพประทับใจ การแข่งกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2019 ชิงถ้วยรางวัล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

แนบ ทิชินพงศ์

สุดประทับใจ !! คอนเสิร์ต WU BAND Back To School Concert อิ่มเอมไปกับบทเพลงที่ทำให้ทุกคนคิดถึงชีวิตสมัยมัธยม

ขอเชิญสนับสนุนบัตรชมการแสดงดนตรีการกุศล ชมรม WUBAND ประจำปี 2561

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่น" เนื่องในงาน WALAILAK DAY 2019

ขยายเวลางดให้บริการสระว่าย ( สระใหญ่) ถึงวันที่ 10 ก.พ. 62

งดให้บริการสระว่าย ( สระใหญ่ ) ชั่วคราว 1 วัน

สระว่ายน้ำ ( สระใหญ่) งดให้บริการชั่วคราว 1 วัน

ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ 14 จังหวัดภาคใต้แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จับมือสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ค่ายพัฒนาเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคใต้ 2018”

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มวันบริการทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 6 มกราคมนี้

ขอเลื่อนจัด โครงการวลัยลักษณ์ฟันรัน ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (MIS) สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศรรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ข่าวใหม่

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1 ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาเรียนรู้การบริหารงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มุ่งศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฏร์ธานี

บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศึกษาเรียนรู้ระบบการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนำสื่อมวลชนเรียนรู้งานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเมืองกระบี่ สนใจเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

Read More
ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

Read More

ปฎิทินกิจกรรม

Banners

รับนักศึกษา

TOP