Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 15, April 2019

Palm oil fuel ash-soft soil geopolymer for subgrade applications.... Read More

More Stories

 

LEADING INNOVATION

Innovation 15, April 2019

Crab Bank – Application for marine fishery restoration.... Read More

More Stories

 

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WU by Numbers

read more
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”

Read More
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ คว้ารางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ คว้ารางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019

Read More
รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ ปาฐกถาพิเศษ ประสบการณ์ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความท้าทายในปัจจุบัน

รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ ปาฐกถาพิเศษ “ประสบการณ์ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความท้าทายในปัจจุบัน”

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ในงาน PGR Conference 2019 ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 (National Conference on Informatics, NCIs2019) ข่าวใหม่

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน” ข่าวใหม่

อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยแพร่บทความใน Nature Index ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์รับเกียรติบัตรเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย วช. ข่าวใหม่

รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมศิลปะการรำมโนห์รา อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านปักษ์ใต้

เพื่อนเอื้อเพื่อน ตอน 24: In the Mood for Acceptance (24 ชั่วโมง ห้วงอารมณ์แห่งการตอบรับ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง นำเสนอบทความวิจัยประชุมวิชาการ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย

เยาวชนทั่วภาคใต้ ร่วมแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมที่ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์เผยผลการประกวดเพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุทยานวิทย์ฯมวล. จัดสัมมนา “Design Thinking and Digital Transformation”

ทีมสวนส้ม จากอำเภอปากพนัง คว้าแชมป์ตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดเวิร์คช้อป "Clinical Reasoning in Nursing : A Gateway to Clinical Expert"

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11

ม.วลัยลักษณ์จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day ครั้งที่ 3 ฉลองครบรอบ 27 ปี มวล.

แข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคี เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27

ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “คอคอดกระ” โดยคุณจิมมี่ ชวาลา

นักวิจัยจาก 15 ประเทศ ร่วมประชุมนานาชาติ IC4IR2019 ที่ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการให้ความรู้ “คุณธรรมเชิงสัมพันธ์ กับการต่อต้านการทุจริต” ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในฮ่องกง

ประกาศขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019)

Study Abroad Program ณ Hanoi University ประเทศเวียดนาม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

นศภ. เภสัชวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

AVC offers Open-house activities for prospect students and parents.

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบมหาวิทยาลัย)

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ “Work & Life Balance”

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ประกาศนียบัตร ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

รพ.ศูนย์การแพทย์ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการผู้ป่วยใน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน24 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลนาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและค้นหาความ “ต่าง” ในงาน GE DAY (General Education Day): การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่3/2561

ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงาน Walailak Day 2019

Thai Journal of Physics ปีที่ 36 ร่วมเผยแพร่ผลงานจากการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย และ IC4IR2019

การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดฯ สัญจรที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความ “ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด” ของอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด

ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสี“ประดู่เกมส์” มุ่งเสริมสร้างสปิริตนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน TENNIS WALAILAK DAY 2019

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่น" เนื่องในงาน WALAILAK DAY 2019

ขยายเวลางดให้บริการสระว่าย ( สระใหญ่) ถึงวันที่ 10 ก.พ. 62

งดให้บริการสระว่าย ( สระใหญ่ ) ชั่วคราว 1 วัน

สระว่ายน้ำ ( สระใหญ่) งดให้บริการชั่วคราว 1 วัน

ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ 14 จังหวัดภาคใต้แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

ประกาศรับสมัครอาจารย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และพนักงานเวชระเบีบน สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศขยายเวลารับสมัครคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชม อาคารกายวิภาคศาสตร์ และอาคารปรีคลินิกของอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนร.ร.แสงทองวิทยา

ที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาเรียนรู้การบริหารงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มุ่งศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฏร์ธานี

บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศึกษาเรียนรู้ระบบการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนำสื่อมวลชนเรียนรู้งานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี : บูรณาการการรียนการสอนภาษาอังกฤษกับงานบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี : บูรณาการการรียนการสอนภาษาอังกฤษกับงานบริการวิชาการ

Read More
ม.วลัยลักษณ์ก้าวหน้าอีกขั้น 6 อาจารย์ ได้รับการรับรองจาก UKPSF

ม.วลัยลักษณ์ก้าวหน้าอีกขั้น 6 อาจารย์ ได้รับการรับรองจาก UKPSF

Read More

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรม

Banners

รับนักศึกษา

TOP