ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาวิชาเคมี) ข่าวใหม่

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาเคมี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 พฤษภาคม 2560 ทุนการศึกษา - ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา - ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก - ทุนพัฒนาศักยภาพ - The Development of International Graduate .... อ่านต่อ....

ค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการจัดการกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านท่าสูง โดยมี เจ้าหน้าที่.... อ่านต่อ....

เก่งไม่แพ้ใคร! นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 30 ทีม โครงการ U. มี IDEAS ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน”

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากการส่งผลงานแนวคิดการผลิตรายการและตัวอย่างผลงานภาพเคลื่อนไหว ในโครงการ U. มี IDEAS ปี 2560 ภายใต้ หัวข้อ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน” โดยเลือกใช้แนวคิดการผลิตรายการ “อยู่ที่ใจ” นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเ.... อ่านต่อ....

กิจกรรม SER at First sight 2017 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ภายใต้สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม SER at First Sight 2017 ให้กับว่าที่ประดู่ช่อที่ 20 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา สาขาวิชา รายละเอียดของหลักสูตร และห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา และเป็นการต้อนรับว่าที่สมาชิกใหม่ของคร.... อ่านต่อ....

โครงการการศึกษาในต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ WMS Study Abroad Program 2016/2017 ณ มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi MARA (UiTM) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี Profess.... อ่านต่อ....

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ "ชนะเลิศอันดับ 1" การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ 1" และอีก 2 รายการ จาก 4 รายการ ในการแข่งขันระดับประเทศ “โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิ.... อ่านต่อ....

เชิญร่วมฟังการนำเสนอและสาธิตหัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะรองรับการเรียนแบบ Active Learning”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะรองรับการเรียนแบบ Active Learning” ในวันที่ 29 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-17.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 13.30 น.-15.00 น. Technology Appl.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ให้แก่โรงเรียนในชุมชน เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากการเผาขยะที่ไม่ถูกวิธีและลดแหล่งสะสมเชื้อโรคภายในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนวัดทางขึ้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2560 หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านว.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงาน International Innovative Craft Fair 2017

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงาน International Innovative Craft Fair 2017 หรือ สุดยอดงานแสดงสินค้าเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 งานหัตถศิลป์ ผสมผสาน งานนวัตกรรม เกิดเป็นงานนวัตศิลป์ มีทั้งเรื่องราวและเรื่องเล่าได้อย่างน่าลงตัว.... อ่านต่อ....

เชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Pivot Animation

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการ CLM Graphic ปี 8 ขอเชิญเยาวชนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4 จนถึงระดับประชาชนทั่วไป ร่วมอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Pivot Animation ใน วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. หรือวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) Ph.D. ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) Ph.D. ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203.... อ่านต่อ....