ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท - ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษาที่ 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรี.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าฟังการสอบป้องกันโครงงานวิจัย ของ นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ และ นางสาวรัชชประภา คำเสน นักศึกษา ป. ตรี สาขา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบป้องกันโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 โดย นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ (Language : English) หัวข้อ การจำลองแบบสมูทพาร์ทิเคิลไฮโดรไดนามิ.... อ่านต่อ....

คณะนักศึกษา MBA นำเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำนวน 160,000 บาท ช่วยเหลือโรงเรียนน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) นำเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “MBA Walailak University Open Golf 2017” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตร.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) .... อ่านต่อ....

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กวาด 4 รางวัล นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์การประมง

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี(เสวนาวิชาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง) ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0” ระ.... อ่านต่อ....

สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มวล. จัดอบรมการใช้โปรแกรม LaTex เมือวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม LaTex เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักศึกษา/อาจารย์ จาก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ สำนักวิชาสารสน.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อาจารย์ อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศ.... อ่านต่อ....

กำหนดการวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2559

ตามที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานเรื่องการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นั้น ในการนี้ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ คือร้านอมเ.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปิดรับสมัครภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560 เลือกศึกษาได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี หรือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูน.... อ่านต่อ....

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาฟิสิกส์)

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560 ทุนการศึกษา - ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา - ทุนพัฒนาศักยภาพผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - สำนักวิ.... อ่านต่อ....

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาส 10 ปี เภสัชวลัยลักษณ์

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัย มัสยิดและโรงเรียน และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและลักษณะนิสัยนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีต่างๆ จำนวนกว่า 50 ค.... อ่านต่อ....