ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เลื่อนจากวันที่ 6 มกราคม 2560 และวันประกาศผล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไป เนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง จึงขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ใหม่ เป็นวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ส่วนวันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โควตา รอบที่ 1 (แบบที่ 1 ใช้คะแนน สทศ.) จะเป็นวันที่ 25 มกราคม 2560.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยาย "คุณธรรมนำความรู้ : หัวใจสะพายเป้"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยาย "คุณธรรมนำความรู้ : หัวใจสะพายเป้" โดยพระอาจารย์ศักดา สุนทโร วัดไร่ป่าธรรมภมุก จ.ตราด ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักว.... อ่านต่อ....

นักศึกษาปริญญาเอก เคมี ได้รับทุนจากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (RSC)

Mrs. Sharon E. Lazaro นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน RSC Travel Grants for PhD Students and Early Career Scientists จากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (the Royal Society of Chemistry, RSS) เป็นจำนวนเงิน 800 ปอนด์ เพื่อเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการ the 8th Internati.... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก (บริหารธุรกิจ) ถึง 28 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัดนี้ ถึง 28 ก.พ. 60 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251 2. โครงก.... อ่านต่อ....

เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ นครศรีธรรมราช

ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เนื่องด้วยเกิดภาวะฝนตก น้ำท่วมเส้นทางในการเดินทางในเขตภาคใต้ ทำให้การเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไปโดยไม่มีกำหนด (จะประกา.... อ่านต่อ....

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษานักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....

ทุนเรียน ป.โท ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ด้านอาหารปลอดภัย) ประจำปี 2560

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทางห้องปฏิบัติการฯ มีทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่า.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาวิชาเคมี)

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672005, 075-672039 สมัค.... อ่านต่อ....

นักศึกษาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ (WMS) มหาวิทยาลัยลักษณ์ จำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 27 คนจาก 5 สถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบนเข้าร่วม ผลปรากฎว่า นักศึกษาม.... อ่านต่อ....

หลักสูตรปริญญา โท-เอก ฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672005, 075-672039 ส.... อ่านต่อ....

พิธีลงนามบันทึกความตกลงจัดอบรมใบอนุญาตขับรถ

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายมานพ สุทธิพงษ์ รักษาราชการแทนขนส่.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเรื่อง "การวิจัยทางมานุษยวิทยา : การบันทึกและวิเคราะห์งานภาคสนามในต่างแดน"

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังประสบการณ์การวิจัยทางมานุษยวิทยาในต่างแดน ในหัวข้อ "การวิจัยทางมานุษยวิทยา : การบันทึกและวิเคราะห์งานภาคสนามในต่างแดน" โดยนักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกของไทย อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559.... อ่านต่อ....