ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิจัยกับสาขาวิชาฟิสิกส์ ข่าวใหม่

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจแวดวงฟิสิกส์ เข้าร่วมงานวิจัยในหลายระดับ ได้แก่ - วิจัยหลัง ป.เอก - ร่วม-แลกเปลี่ยนงานวิจัย ป.โท/เอก - นักศึกษาฝึกงาน ป.ตรี - วิจัยสำหรับครู – นักเรียน ในหัวข้อ ฟิสิกส์ศึกษา คอมโพสิตและโครงสร้างนาโน อะคูสติกส์และออปติกส.... อ่านต่อ....

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมประชุม The Workshop on ASEAN Veterinary Statutory Body Network’s Strategic Plans ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี ดอนแก้วบัว อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม The Workshop on ASEAN Veterina.... อ่านต่อ....

รวมพลังเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนเนื่อง ในวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2560 ข่าวใหม่

เครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัด “โครงการรวมพลังเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .... อ่านต่อ....

อ. ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยจากองค์กรนานาชาติ

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research [CE-HSMR]) ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยจาก International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) ให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุม 12t.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ การวิจัยแบบมีส่วมร่วมภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล"

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม.... อ่านต่อ....

อบรมหลักสูตร Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสื่อสารองค์กร และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) จัดอบรมหลักสูตร Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทค.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำ.... อ่านต่อ....

Seminar on Asian Studies in the Mist: A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia

You are cordially invited to Seminar on Asian Studies in the Mist : A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia. The seminar generates intellectual exchange and advance knowledge of the Asia’s situation, which becomes almost a new center of the world. Asian Studies as if it were som.... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 31 ส.ค.60 ศึกษา ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 บัดนี้ - 31 ส.ค. 60 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่.... อ่านต่อ....

นักศึกษาระดับ ป.โท เคมี นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสากล

นางสาววริษา ธรรมสังวาลย์ นักศึกษาทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ หัวข้อ Anion and Ligand Effects in Iron(III) Spin Crossover Complexes ในงานประชุม The 6th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC6) ณ Melbourne Convention and Exhibition C.... อ่านต่อ....

นักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าตำแหน่งตัวแทนภาคใต้ การประกวด Top model Thailand 2017

นายสยามรัฐ ตติยานนท์ (แทนไท) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายวิจักษณ์ แซ่เอี่ย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาเดียวกัน คว้ารางวัล Top Runway และ Outstanding Personality การประกวด Top Model Thailand 2017 รอบออดิชั่นภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้น.... อ่านต่อ....

นักศึกษาโครงการ พสวท. รุ่นแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเชิงคำนวณ สอบชิงทุนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นักศึกษาโครงการ พสวท. รุ่นแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบชิงทุนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. ทุนพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 1) นายยุรฉัตร จันปฐมพ.... อ่านต่อ....

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม The 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 ณ United Nations กรุงเทพมหานคร

นายกาญจนพงศ์ รินสินธ์ นักศึกษาสาขาวิชาอาเซียนศึกษา ชั้นปีที่ 3 และนางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้นำ The 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 ณ United Nations กรุงเทพมห.... อ่านต่อ....

น.ศ. ม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 ร่วม กิจกรรม WU Freshy Night และเปิดโลกกิจกรรม 2017

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โดยส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Freshy Night และเปิดโลกกิจกรรม 2017 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจของชมรมและสโมสรต่างๆ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่า.... อ่านต่อ....

นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ Fall 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes

นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จากจำนวนผู้สมัครกว่า 700 คน เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Fall 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes ภายใต้หัวข้อ Civic Engagement ระหว่างวันท.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมไหว้ครู และ บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2560

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ สำหรับปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ม.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมใจแห่ผ้าขึ้นธาตุ

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. อ.ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมคณาจารย์และบุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “การแห่ผ้าขึ้นธาตุ” ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช การแห่ผ้าขึ้น.... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 27 ส.ค.60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 บัดนี้ - 27 ส.ค. 60 - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษ.... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ข่าวใหม่

ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จำนวน 35 คน ศึกษาดูงาน “การเรียบนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร.... อ่านต่อ....

รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมรายการทีวี ๑๑ นครฯ เช้านี้ สัมมนานานาชาติ "อาหารอาเซียน" ข่าวใหม่

เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ สิงหาคม เวลา ๘.๓๐น.ถึง ๙.๐๐น. รักษาการผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมพูดคุยประเด็นการสัมมนานานาชาติ เรื่อง "อาหารอาเซียน" ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกำหนดการจัดสัมมนานานาชาติเรื่องนี้ ที่อาคาร.... อ่านต่อ....

คณบดี สนว.สหเวชศาสตร์ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนรู้อยู่อาศัย ในมวล."

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายสุดรัก ช่างเรือ นักศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นายกสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนรู้อยู่อาศัย ในมวล." .... อ่านต่อ....

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ ชื่นชมคุณค่าและแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/2560 ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการ.... อ่านต่อ....

WU to School อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ และสายศิลป์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมชม มวล.

ส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดโครงการ WU to School โดยได้รับสนใจจากอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ และสายศิลป์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวนกว่า 550 คน เข้าร่วมฟังบรรยายข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้.... อ่านต่อ....

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน ร่วมรายการ “จับประเด็นข่าวร้อน”

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมรายการ “จับประเด็นข่าวร้อน” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 โดยพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวิจัยการพัฒนาการผลิตไม้ยางพาราแ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ดร. วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมร.... อ่านต่อ....

ประชุมสัมมนานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กรจัดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร และผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้รู้จัก พบปะพูดคุยแล.... อ่านต่อ....

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประกาศจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศฯ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 (ปีทางบัญชีประจำปี 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 18 ก.ย. 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีี่ http://saving.wu.ac.th/?p=558.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ.... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

เปิดแล้ว WU Fitness Center สถานกีฬาและสุขภาพ

สถานกีฬาและสุขภาพ ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิด WU Fitness Center ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ WU Fitness Center อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้สนใจสามารถแจ้งความ.... อ่านต่อ....

แจ้งตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งดูตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถดูได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1Y7fHpwADlVb4R5jv7A8xgV9INGVTkSOTaz8Kgr4Mtsc.... อ่านต่อ....

แจ้งกรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุ รับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และส่วนการเงินและบัญชี จัดระบบบริการกรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประสบอุบัติเหตุ สามารถรับบริการรักษาฟรี ณ ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย”

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30-20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.... อ่านต่อ....

แจ้งตารางเวรแพทย์เดือนกรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตารางเวรแพทย์เดือนกรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง วันที่ วัน 08.30-12.30 12.30-16.30 1 เสาร์ 2 อาทิตย์ 3 จันทร์ นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช) 4 อังคาร นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวช) นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม) 5 พุธ พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์) นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว) 6 พฤหัสบดี พญ..... อ่านต่อ....

หยุดไข้เลือดออกหยุดภัยร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป&1ข

หยุดไข้เลือดออกหยุดภัยร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป&1ข พิชิตไข้เลือดออก.... อ่านต่อ....

6 ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด

6 ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสำหรับบุคคลทั่วไป.... อ่านต่อ....

นักปั่นทั่วภาคใต้ร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาวลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาวลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยใช้สถานที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพเป็นสนามแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนเล่นกีฬาจักรยานเพื่อสุข.... อ่านต่อ....

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพแจ้งรายละเอียดการให้บริการสนาม ระหว่างวันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2560

เนื่องด้วย เจ้าหน้าที่ประจำสนามงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.แห่งประเทศไทย ณ ม.พะเยา จ.พะเยา ระหว่าง วันที่ 5 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นั้น จึงขอแจ้งรายละเอียดการให้บริการสนามในช่วงวันดังกล่าว ดังนี้ 1. เปิดให้บริการสนามกีฬา / สนามเทนนิส / สนามกอล์ฟ.... อ่านต่อ....

แจ้งตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ วัน 08.30-12.30 12.30-16.30 1 พฤหัสบดี พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม) 2 ศุกร์ พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม) 3 เสาร์ 4 อาทิตย์ 5 จันทร์ นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช) 6 อังคาร นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม) 7 พุธ พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์) นพ.สุรศักดิ์ (น.... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคค.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดส่วนอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 24/๒๕60 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นา.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 3 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้อ.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริห.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยล.... อ่านต่อ....

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility 1 อัตรา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility 1 อัตรา โดยมีรายล.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แล้ว นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยล.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.1. ทำปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้วิจัย 1.2 วิเคราะห์ และรวบรวบข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการ 1.3 ติตด่อประสานการทำงานกับผู้วิจัยและห.... อ่านต่อ....