Health and Sports News

สุดประทับใจ! พิธีปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560



องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดมหกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาคมวลัยลักษณ์และเป็นเวทีแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้มีพิธีปิดเมื่อค่ำคืนของวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกสำนักวิชา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในปีนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของนักศึกษา โดยเฉพาะการแข่งขันสแตนเชียร์ ที่ต้องเริ่มตั้งแต่การคิดออกแบบ ฝึกซ้อมอย่างจริงจัง แสดงให้เห็นกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบและการทำงานเป็นทีม หลายคนเป็นเพื่อนกันแต่ไม่คุ้นเคยกัน การได้ทำกิจกรรมกีฬาสีด้วยกัน ฝึกซ้อมด้วยกัน ทำการแสดงด้วยกัน หลังจากวันนี้ไปแล้วหลายคนจะได้สนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้น ถือได้ว่า เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ดังคำกล่าวที่ว่า กีฬาเป็นยาวิเศษ สอนให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ หากมีคนที่เก่งกว่า ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นข้อควรปฏิบัติอย่างหนึ่งของคนดี

การแข่งขันกีฬามีประโยชน์นานัปการ ประการแรก คือการฝึกให้เป็นคนดี มีหัวใจของความเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ ประการที่ 2 การเล่นกีฬาทำให้สุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้การเรียนดีด้วย เพราะเมื่อสุขภาพกายดี สุขภาพใจก็ดี สมองก็จะปลอดโปร่ง มีสติปัญญาดี สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ดีมากขึ้น แต่ปีนี้การแข่งขันกีฬาอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกประเภท เนื่องจากสนามยังไม่มีความพร้อมครบทุกสนาม เช่น กีฬาว่ายน้ำ เป็นต้น แต่สัญญาว่า การแข่งกีฬาสีในปีหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีความพร้อม ความสมบูรณ์ในเรื่องของสนามกีฬามากกว่านี้ จะทำให้เป็นสนามระดับมาตรฐาน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าประทับใจ มีประเภทของการแข่งขันกีฬามากยิ่งขึ้นและมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ขอฝากนักศึกษาทุกคนว่า ห้ามพลาดการเข้าร่วมงานกีฬาสีภายในปีหน้า ซึ่งนักศึกษาจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงและความพร้อมในทุกๆด้านของกีฬามหาวิทยาลัย ปีนี้เราทำได้ดีแล้ว ปีหน้าจะต้องทำให้ดีมากกว่านี้ และในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ม.วลัยลักษณ์ ในปีนี้ ให้สำเร็จดังเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติกล่าว

มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ม.วลัยลักษณ์ถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี โดยนักศึกษาแต่ละสำนักวิชาแบ่งออกเป็น 6 คณะสี ได้แก่ สีแดง สูรย์ส่องหล้า จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สีเหลือง จันทราฉายแสง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร สีน้ำเงิน นภากาศสาแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สีเขียว ไพรแผลงจารูญ สำนักวิชาการจัดการ สีชมพู นภศูรย์ศิริชัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สีขาว กฤษนัยเศวตศิลา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โดยในปีนี้รางวัลรวมสุดยอดการแข่งขันประจำปีได้แก่ คณะสีขาว กฤษนัยเศวตศิลา รางวัลขวัญใจคณะสี ได้แก่ สีแดง สูรย์ส่องหล้า และผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆดังนี้

ประมวลภาพ

TOP