General News

การเปิดให้บริการศูนย์อาหารช่อประดู่ และย้ายร้านอาหารจากโรงอาหารกิจกรรมไปศูนย์อาหารช่อประดู่

ศูนย์อาหารช่อประดู่ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งวันเวลาการย้ายร้านอาหารไปศูนย์อาหารช่อประดู่ ดังนี้

- เต้นท์อาหารข้างอาคารกิจกรรม ย้ายวันที่ 13-14 กันยายน 2562

- โรงอาหารกิจกรรม (โรงอาหาร 1) ย้ายวันที่ 14-15 กันยายน 2562 และเปิดให้บริการศูนย์อาหารช่อประดู่ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวกนะค่ะ และทางศูนย์บริหารทรัพย์สิน ปิดให้บริการโรงอาหารกิจกรรม (โรงอาหาร 1) ชั่วคราว เนื่องจากต้องปรับปรุงให้สวยงาม ถูกสุขลักษณะ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/458478738276888/photos/a.465106887614073/493588588099236

TOP