วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

 

 

 

 

 

 

TOP