สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้รับการจัดอันดับโลก

 

Download

 


 

ตราสัญลักษณ์

ตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ "จภ" ภายใต้จุลมงกุฎซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง อักษร "จ" เป็นสีแสด และอักขระ "ภ" เป็นสีขาว มีพื้นสีม่วง รองรับและมีแพรแถบพื้นสีขาว ขอบสีทอง รองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรสีม่วง คำว่า "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ประดับอยู่ภายในแพรแถบ

Download ตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  | ลิงค์สำรอง
Download ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักวิชา / หน่วยงาน    |   ลิงค์สำรอง
Download คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์  |  ลิงค์สำรอง

 

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด - ม่วง

สีแสด เป็นสีประจำวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
รหัสสี #f37321

สีม่วง เป็นสีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสีประจำพระรัตนธัชมุนี(ม่วง รัตนธัชโช-เปรียญ) เจ้าอาวาสวัดท่าโพธ์ และผู้อำนวยการการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปัตตานี (ในสมัยรัชการที่ 5) ที่ชาวนครศรีธรรมราชนับถือ ยกย่องว่าเป็นผู้จัดการศึกษาสมัยใหม่ของเมืองนี้
รหัสสี #7b5aa6

 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นประดู่ (Pterocarpus indicus Willd.) ส่วนมากพบในป่าเบญจพรรณทางภาคใต้เป็น ต้นไม้ที่นิยมปลูกให้ร่มเงาในเมืองนครศรีธรรมราช เคยปลูกบริเวณศาลาหน้าจวนเจ้าเมือง ซึ่งรู้จักกันในนาม "ศาลาประดู่หก"
TOP