ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์