มวล.จับมือ อบจ.กระบี่ จัดประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนวและนักเรียนจังหวัดกระบี่ พังงา ให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์