สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพัก

หอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหอพัก  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หอพักรายเดือน และหอพักรายเทอม  ดังนี้
หอพักนักศึกษาชาย

ประเภทหอพัก

หอพัก

ลักษณะหอพัก

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

อัตราค่าธรรมเนียม

รายเทอม/พัดลม

ลักษณานิเวศ 5
ลักษณานิเวศ 7

 • - เป็นหอพักธรรมดา พักได้ห้องละ 4 คน
 • - เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูก)
 • - โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • - ตู้เสื้อผ้า
 • - ห้องน้ำรวม ทุกชั้น
 • - เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า หยอดเหรียญอัตโนมัติ
 • - ตู้หน่ายสินค้าอัตโนมัติ
 • - อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 • - บริการห้องรีดผ้า
 • - ตู้น้ำร้อน/เย็นทุกชั้น
 • - ห้องกิจกรรม
 • - ห้องละหมาด /ห้องอ่านหนังสือรวม /ห้องดูทีวีรวม
 • - ระบบรักษาความปลอดภัย : กล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนนิ้ว
 • - รถไฟฟ้าบริการนักศึกษา
 • - จุดพักผ่อนรอบหอพัก

-ค่าหอพัก :       2,700 บาท/คน/เทอม รวมค่าน้ำประปา
และค่าไฟฟ้า

หอพักรายเทอม/ปรับอากาศ 

ลักษณานิเวศ 17

 • - เป็นหอพักปรับอากาศ พักได้ห้องละ 2 คน
 • - เตียงนอน 2 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
 • - โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • - ตู้เสื้อผ้า
 • - ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • - ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
 • - เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า หยอดเหรียญอัตโนมัติ
 • - ตู้หน่ายสินค้าอัตโนมัติ
 • - อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 • - ตู้น้ำร้อน/เย็นทุกชั้น
 • - ห้องกิจกรรม
 • - มีโถงกลางระหว่างชั้น เพื่อเป็นจุดพักผ่อน พร้อมทีวี และพัดลม บริการ
 • - ระบบรักษาความปลอดภัย : กล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนนิ้ว
 • - รถไฟฟ้าบริการนักศึกษา
 • - จุดพักผ่อนรอบหอพัก

- ค่าหอพัก :
4,800 บาท/คน/เทอมรวมค่าน้ำประปา
- ค่าไฟฟ้า :
หน่วยละ 5.5 บาท

 WU Residence : B1

 • - เป็นหอพักปรับอากาศ พักได้ห้องละ  2 คน
 • - เตียงนอนสองเตียงพร้อมฟูกนอน
 • - โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
 • - ตู้เสื้อผ้า
 • - อ่างล้างจาน
 • - ตู้วางรองเท้า
 • - ห้องน้ำภายในห้องพัก
 • - ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน
 • - เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า หยอดเหรียญอัตโนมัติ
 • - ตู้หน่ายสินค้าอัตโนมัติ ของบริษัท CP All
 • - อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 • - ตู้น้ำร้อน/เย็น
 • - มีโถงกลางชั้นล่าง เป็นจุดพักผ่อน บริการ
 • - ระบบรักษาความปลอดภัย : กล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนนิ้ว (หน้าหอพัก และระหว่างชั้น)
 • - รถไฟฟ้าบริการนักศึกษา
 • - จุดพักผ่อนรอบหอพัก

- ค่าหอพัก:
10,000/คน/เทอม รวมค่าน้ำประปา
- ค่าไฟฟ้า :
หน่วยละ 5.5 บาท

 

หอพักนักศึกษาหญิง

ประเภทหอพัก

หอพัก

ลักษณะหอพัก

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

อัตราค่าธรรมเนียม

รายเทอม/พัดลม

ลักษณานิเวศ 1
ลักษณานิเวศ 2
ลักษณานิเวศ 3
ลักษณานิเวศ 4
ลักษณานิเวศ 10
ลักษณานิเวศ 11
ลักษณานิเวศ 13
ลักษณานิเวศ 14

- เป็นหอพักธรรมดา พักได้ห้องละ 4 คน
- เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูก)
- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
- ตู้เสื้อผ้า
- ห้องน้ำรวม ทุกชั้น

- เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า หยอดเหรียญอัตโนมัติ
- ตู้หน่ายสินค้าอัตโนมัติ
- อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- บริการห้องรีดผ้า
- ตู้น้ำร้อน/เย็นทุกชั้น
- ห้องกิจกรรม
- ห้องละหมาด /ห้องอ่านหนังสือรวม /ห้องดูทีวีรวม
- ระบบรักษาความปลอดภัย : กล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนนิ้ว
- รถไฟฟ้าบริการนักศึกษา
- จุดพักผ่อนรอบหอพัก

2,700 บาท/คน/เทอม รวมค่าน้ำประปา
และค่าไฟฟ้า
** เฉพาะหอพักลักษณานิเวศ 14 ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5.5 บาท**

หอพักรายเทอม/ปรับอากาศ 

ลักษณานิเวศ 16

- เป็นหอพักปรับอากาศ พักได้ห้องละ 2 คน
- เตียงนอน 2 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
- ตู้เสื้อผ้า
- ห้องน้ำภายในห้องพัก
- ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน

- เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า หยอดเหรียญอัตโนมัติ
- ตู้หน่ายสินค้าอัตโนมัติ
- อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- ตู้น้ำร้อน/เย็นทุกชั้น
- ห้องกิจกรรม
- มีโถงกลางระหว่างชั้น เพื่อเป็นจุดพักผ่อน พร้อมทีวี และพัดลม บริการ
- ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนนิ้ว- รถไฟฟ้าบริการนักศึกษา
- จุดพักผ่อนรอบหอพัก

- ค่าหอพัก :
4,800 บาท/คน/เทอม รวมค่าน้ำประปา
- ค่าไฟฟ้า :
หน่วยละ 5.5 บาท

ลักษณานิเวศ 18

- เป็นหอพักปรับอากาศ พักได้ห้องละ 4 คน
- เตียงนอน 4 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
- 2 ห้องนอน 1 ห้องทำงาน
- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
- ตู้เสื้อผ้า
- ชุดรับแขก 1 ชุด
- ห้องน้ำภายในห้องพัก
- ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน

- เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า หยอดเหรียญอัตโนมัติ
- ตู้หน่ายสินค้าอัตโนมัติ
- อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- ตู้น้ำร้อน/เย็นทุกชั้น
- ห้องกิจกรรม
- มีโถงกลางระหว่างชั้น เพื่อเป็นจุดพักผ่อน พร้อมทีวี และพัดลม บริการ
- ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนนิ้ว- รถไฟฟ้าบริการนักศึกษา
- จุดพักผ่อนรอบหอพัก

- ค่าหอพัก :
4,500 บาท/คน/เทอมรวมค่าน้ำประปา
- ค่าไฟฟ้า :
หน่วยละ 5.5 บาท

WU Residence : B2
WU Residence : A1
WU Residence : A2

- เป็นหอพักปรับอากาศ พักได้ห้องละ 2 คน
- เตียงนอนสองเตียงพร้อมฟูกนอน
- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
- ตู้เสื้อผ้า
- อ่างล้างจาน
- ตู้วางรองเท้า
- ห้องน้ำภายในห้องพัก
- ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน

- เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า หยอดเหรียญอัตโนมัติ
- ตู้หน่ายสินค้าอัตโนมัติ ของบริษัท CP All
- อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- ตู้น้ำร้อน/เย็น
- มีโถงกลางชั้นล่าง เป็นจุดพักผ่อน บริการ
- ระบบรักษาความปลอดภัย : กล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนนิ้ว (หน้าหอพัก และระหว่างชั้น)
- รถไฟฟ้าบริการนักศึกษา
- จุดพักผ่อนรอบหอพัก

- ค่าหอพัก:
10,000/คน/เทอม รวมค่าน้ำประปา
- ค่าไฟฟ้า :
หน่วยละ 5.5 บาท

 

 

WU Residence: A


WU Residence: B

 

 

 

หอพักลักษณานิเวศ

 

 

 

  

 

ห้องน้ำหอพักลักษณานิเวศ

 

 

 

 

 


สิ่งอำนวยความสะดวก

รถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศูนย์อาหารช่อประดู่

 


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหอพักได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฝ่ายงานกิจการหอพักนักศึกษาและบริการสุขภาพ ในเวลาทำการ 075-476-555 และ 075 - 476 - 556 หรือ https://www.facebook.com/CPMdormitory และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://dsa.wu.ac.th/?page_id=16674


ข่าวเด่น

TOP