สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพัก

หอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหอพัก  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หอพักรายเดือน และหอพักรายเทอม  ดังนี้

 

WU Residence: A


WU Residence: B

 

 

 

หอพักลักษณานิเวศ

 

 

 

  

 

ห้องน้ำหอพักลักษณานิเวศ

 

 

 

 

 


สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์อาหารช่อประดู่

 


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหอพักได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฝ่ายงานกิจการหอพักนักศึกษาและบริการสุขภาพ ในเวลาทำการ 075-476-555 และ 075 - 476 - 556 หรือ https://www.facebook.com/CPMdormitory และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://dsa.wu.ac.th/?page_id=16674


ข่าวเด่น

TOP