Location

0 7567 3000

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพัก

01/01/2564

42728

หอพัก ม วลัยลักษณ์

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งเน้นการเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความสุขภายใต้หลักค่านิยม กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ โดยปรับปรุงและพัฒนาหอพักนักศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย และเอื้ออาทร มีที่ปรึกษาหอพักทุกหอพักดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เหมือนลูกหลาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีระบบดูแลความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่านักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้

  หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง
ชื่อหอพัก ลักษณานิเวศ
5, 7
ลักษณานิเวศ
17
WU Residence
B1
ลักษณานิเวศ
1, 2, 3, 4, 10, 11, 13
ลักษณานิเวศ
14
ลักษณานิเวศ
16
ลักษณานิเวศ
18
(2 ห้องนอน  1 ห้องทำงาน)
WU Residence
B1, A1, A2
ประเภท ธรรมดา ปรับอากาศ ปรับอากาศ ธรรมดา ธรรมดา ปรับอากาศ ปรับอากาศ ปรับอากาศ
ค่าธรรมเนียม /คน/เทอม 2,700 บาท 4,800 บาท 10,000 2,700 บาท 2,700 บาท 4,800 บาท 4,500 บาท 10,000
ค่าไฟฟ้า รวมในค่าธรรมเนียม รายเดือน
หน่วยละ 7 บาท
รายเดือน
หน่วยละ 7 บาท
รวมในค่าธรรมเนียม รายเดือน
หน่วยละ 7 บาท
รายเดือน
หน่วยละ 7 บาท
รายเดือน
หน่วยละ 7 บาท
รายเดือน
หน่วยละ 7 บาท
ค่าประปา รวมในค่าธรรมเนียม
จำนวนผู้พัก 4 คน 2 คน 2 คน 4 คน 4 คน 2 คน 4 คน 2 คน
เตียง พร้อมฟูกนอน 4
(เตียง 2 ชั้น)
2 2 4
(เตียง 2 ชั้น)
4
(เตียง 2 ชั้น)
2 4 2
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
ตู้เสื้อผ้า
โต๊ะ เก้าอี้ อ่านหนังสือ
อ่างล้างจาน - - - - - -
ตู้วางรองเท้า - - - - - - -
ห้องน้ำ ห้องน้ำรวมทุกชั้น ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำรวมทุกชั้น ห้องน้ำรวมทุกชั้น ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำภายในห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก
เครื่องซักผ้า อบผ้าอัตโนมัติ หยอดเหรียญ
ห้องรีดผ้า - - - - -
ตู้หน่ายสินค้าอัตโนมัติ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ตู้น้ำร้อน/เย็น
ห้องกิจกรรม - -
ห้องละหมาด - - - - -
ห้องอ่านหนังสือ - - - - -
ห้องดูทีวี - - - - -
จุดพักผ่อนระหว่างชั้น พร้อมทีวี พัดลม      
ระบบรักษาความปลอดภัย: กล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนนิ้ว
(หน้าหอพัก และระหว่างชั้น)
รถไฟฟ้าบริการนักศึกษา
จุดพักผ่อนรอบหอพัก

 

      
 

 


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหอพักได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฝ่ายงานกิจการหอพักนักศึกษาและบริการสุขภาพ ในเวลาทำการ 075-476-555 และ 075 - 476 - 556 หรือ https://www.facebook.com/CPMdormitory 

Website: ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์