วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ จัดกิจกรรมรวมพลคนรัก “กุ้งเครฟิช”