ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ จัดกิจกรรมรวมพลคนรัก “กุ้งเครฟิช”งานจัดแสดงกุ้งเครฟิชและการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งเครฟิช ภายในงานมีการจัดแสดงโชว์ กุ้งเครฟิชและจำหน่ายกุ้งหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ โกสส้ม โกสฟ้า โกสแท้ โกสด่างวัว เป็นต้น จัดโดยกลุ่มคนรักนกและสัตว์แปลกเมืองคอน ฯ ร่วมกับศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณงานเกษตรแฟร์ บูทฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กุ้งเครฟิช (Crayfish) เป็นสัตว์น้ำที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ครัสเตเซียน (Crustaceans) เป็นสัตว์จำพวกเดียวกันกับไฟลั่มอาโทรพอด (Phylum Arthropoda) จะมีลักษณะของเปลือกค่อนข้างหนา ทำหน้าที่ปกคลุมลำตัว แบ่งออกได้ 3 ส่วนคือ หัว ขา และท้อง อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

จากการสัมภาษณ์ คุณสันติชัย เมืองด้วง (คุณน้อย) เจ้าของฟาร์ม จำหน่ายกุ้งสวยงามเครฟิชทุกสายพันธุ์และกุ้งก้ามแดง กล่าวว่า เริ่มต้นธุรกิจการเลี้ยงกุ้งมาจากความชอบและได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลานชาย โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงกุ้ง 10 ตัว ซึ่งกุ้งเครฟิชแบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สายพีและสายซี สายพีจะเป็นกุ้งโกส ส่วนสายซีจะเป็นสายกินเนื้อ คุณน้อย กล่าวต่ออีกว่า การเลี้ยงกุ้งเครฟิชของทางฟาร์มจะเน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ต้นทุนต่ำ การให้อาหารจะให้อาหารกุ้งขาว และสาหร่ายจะเน้นกุ้งขณะที่กุ้งมีขนาด 1 เซนติเมตร ถึง 2 นิ้ว

คุณจารุวัช บุญฉาย เจ้าของฟาร์ม STK Crayfish (เอสทีเค เครฟิช) ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับการเลี้ยงกุ้งเครฟิช เขาเริ่มต้นมาได้ 1 ปี โดยการเลี้ยงกุ้งเครฟิช 2 คู่ จากนั้นเริ่มศึกษาข้อมูล การเลี้ยง การผสมพันธุ์ของกุ้งเครฟิช และหันมาทำเป็นธุรกิจส่วนตัว นอกจากนี้ คุณจารุวัช ได้ให้คำแนะนำการผสมพันธุ์กุ้งเครฟิชว่า ขั้นแรกทำการแยกตัวผู้และตัวเมียออกจากกัน ให้สังเกตตรงบริเวณท้องกุ้งตัวเมียจะเริ่มมีฝ้า ส่วนตัวผู้จะมีก้ามที่ขนาดโตขึ้น แสดงว่ากุ้งพร้อมที่จะผสมพันธุ์ จากนั้นนำกุ้งตัวผู้มาใส่ในแหล่งเพาะที่มีตัวเมียอยู่รอให้กุ้งผสมพันธุ์กัน โดยกุ้งจะใช้ระยะเวลาการผสมพันธุ์ 10 – 15 นาที และจะดีดตัวออกจากกัน แล้วนำตัวผู้ออกจากแหล่งเพาะ

สำหรับกุ้งเครฟิช นับได้ว่าเป็นกุ้งสวยงามที่มีเสน่ห์ และดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีในกลุ่มวัยรุ่นและผู้สนใจ ที่มีใจรักสัตว์ประเภทสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของสัตว์น้ำอีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์

ประมวลภาพ

ข่าวโดย กมลทิพย์ บูลภิบาล
ภาพโดย จิตติมา วงศ์น้อย พิมพ์ชณก เลขอาวุธ
นักศึกษาช่วยงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP