ข่าวเด่น

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา : บรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation”สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาใส จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เริ่มการบรรยายโดยบอกว่า อนาคตของโลกอยู่ที่การศึกษา การศึกษาที่ดี มีคุณธรรม จะทำให้โลกสงบ ประเทศไทยเป็นบ้านหลังเดียวของเรา เราจึงต้องมีความสามัคคี รักกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่รบกันเองหรือแย่งชิงกัน ทุกคนต้องอยู่ในโลกอย่างมีความสุช “ฉันต้องการความสุข” ซึ่งสามารถทำได้ง่ายนิดเดียว ด้วยการตัด “ฉัน” และ “ต้องการ” ออกไป ที่เหลือก็เป็น “ความสุข” ซึ่งต้องใช้เหตุและผล

การที่ “คนด่า” เป็นเพียงเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศ เราโกรธเพราะว่ามาด่า “ฉัน” เราต้องวิเคราะห์เหตุผล อย่าโกรธคนด่า ที่เรายึดเพราะติดกับตัวฉัน เปรียบเทียบฉันกับคนอื่น ตัวที่ 2 ที่สร้างปัญหา “ต้องการ” เพราะมีความต้องการจึงมีความทุกข์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานคำสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยอยู่อย่างพอเพียง โดยคำสอนของพระองค์ท่าน ประเทศภูฏาณ ได้นำเอาไปเป็นแบบอย่าง สอนอย่างไรโดยไม่เอาวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง ดร.อาจอง ได้มีโอกาสไปอบรมครูทั่วประเทศภูฏาณ ในเรื่องการสร้างความสุขโดยตัด “ฉันต้องการ” ออกไป พร้อมยกตัวอย่างเรื่อง “กษัตริย์กับภรรยา 5 คน” ที่เรียกร้องความต้องการต่อกษัตริย์ตลอดเวลา โดยเปรียบเทียบว่า พวกเรา คือ กษัตริย์ ส่วนภรรยาทั้ง 5 คน คือ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรา คือ ผู้ควบคุมทุกอย่าง เราจึงต้องเข้าใจตัวเอง

ดร.อาจอง เล่าต่อถึงเรื่องนักเรียน 2 คน ในรัฐโคโรลาโด ที่นำปืนจริงเข้าไปยิงในโรงเรียน สาเหตุเกิดจากความเคยชินในการเล่นเกมส์ ซึ่งฝังเข้าไปในจิตใจโดยไม่รู้ตัว ปัญหา คือ เราใส่ความคิดที่เลวร้ายให้กับเด็กๆ ตลอดเวลา ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องเลือกดูสิ่งที่ดีๆ เลือกและอ่านหนังสือที่ดี คือ “ฉันรักตัวฉัน” ซึ่งในตัวฉัน ประกอบด้วย น้ำ 70% เราจึงต้องรักน้ำและรักธรรมชาติ ซึ่งโรงเรียนสัตยาใสได้ปลูกฝังเรื่องเหล่านี้กับนักเรียน โดยการฝึกจิตใจ สติ และสมาธิ ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนและกีฬา ซึ่งการฝึกสมาธิจะช่วยด้านความจำได้เป็นอย่างดี โดยยกตัวอย่างของตัวเอง จากการฝึกสมาธิทำให้ผลการเรียนดีขึ้นจากอันดับสุดท้ายของห้องมาเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมยกคำพูดของไอน์สไตน์ที่ว่า “การหยั่งรู้ไม่ได้มาจากความตั้งใจหรือมาจากขั้นตอนการศึกษา แต่มาจากใจโดยตรง”

ในตอนท้าย ดร.อาจอง ได้เล่าเรื่อง อาลาดินกับเจ้ายักษ์ในตะเกียงวิเศษ ซึ่งอาลาดินจะต้องใช้เจ้ายักษ์ให้ทำงานตลอดเวลา จนเวลาผ่านไป อาลาดินก็ไม่มีงานอะไรสั่งให้ทำอีก ในที่สุดจึงได้สั่งให้สร้างเสาและให้ปืนขึ้นลงตลอดเวลา เจ้ายักษ์ คือ ความคิด อยากมีอยากได้ตลอดเวลา จึงต้องหาอุบายให้ทำงาน โดยการฝึกลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลา จิตใจก็สงบ ตั้งสติที่ลมหายใจ ควบคุมความคิดได้ ดังนั้น ทุกคนต้องฝึก 3H คือ Head ความคิด Heart มาที่ใจ เกิดคำถามว่า จะทำดีมั๊ย ถ้าดีสำหรับเราทุกคนถึงออกมาเป็น Hand การกระทำ จึงเป็นบทสรุปที่ว่า ให้คิดดี พูดดี และทำดี ตลอดเวลา

TOP