ข่าวทั่วไป

ศูนย์การแพทย์ฯ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ Official Line

ศูนย์การแพทย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ผ่าน Official Line ซึ่งสามารถเพิ่มเพื่อนได้แล้ววันนี้


TOP