มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 20