ม.วลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช