ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ วันออกอากาศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

TOP