ข่าวสุขภาพและกีฬา

เปิดแล้ว WU Fitness Center สถานกีฬาและสุขภาพ

สถานกีฬาและสุขภาพ ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิด WU Fitness Center ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ WU Fitness Center อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานกีฬาและสุขภาพ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน นายยุทธชัย ฮารีบิน โทร 081-5351319 (3852) E-mail : hyautcha@wu.ac.th เพื่อการเตรียมการด้านอาหารว่างและส่วนที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ มีการแสดงของ ชมรมแอโรบิค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับประทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และพูดคุยตามอัธยาศัย แนะนำเทรนเนอร์


TOP